Dnia 20 sierpnia 2010 r. Poldanor SA uroczyście rozpoczął budowę ósmej z kolei biogazowni rolniczej. Biogazownia ta będzie się znajdować w sąsiedztwie fermy trzody chlewnej w Giżynie, w gminie Kalisz Pomorski.

Działanie biogazowni w Giżynie oparte będzie o proces fermentacji metanowej biomasy pochodzącej z fermy oraz innych substratów pochodzenia rolniczego. Biogazownia rocznie produkować będzie około 4,2 mln m3 biogazu, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz, spalany w module kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 1063 kW i mocy cieplnej 1103 kW, zapewniać będzie produkcję energii elektrycznej w ilości około 9,3 mln kW i cieplnej około 9,6 mln kW rocznie. Nadwyżka energii elektrycznej, niewykorzystana przez Poldanor, zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej. 

Zastosowanie „zielonych” paliw przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Technologia układu kogeneracyjnego umożliwia efektywne wykorzystanie biomasy. Szacuje się, iż biogazownia w Giżynie będzie w stanie zasilać ok. 2000 przeciętnych gospodarstw domowych. 

Rozpoczęcie produkcji energii planowane jest na wiosnę 2011 r.

Do tej pory firma uruchomiła już pięć biogazowni rolniczych. Cztery z nich znajdują się w województwie pomorskim (Płaszczyca, Pawłówko, Kujanki, Koczała) oraz jedna  w pomorskim (Nacław). Obecnie budowane są kolejne biogazownie w miejscowościach Świelino, Uniechówek oraz Giżyno. Do końca 2012 firma ma wybudować w sumie 12 biogazowni rolniczych.

Polandor SA