Rozpoczęły się prace nad najgłębszym odwiertem geotermalnym świata! KOMENTARZ EKSPERTA

Co wyróżnia miejscowość Bańska Niżna w gminie Szaflary? Powstaje tam największy odwiert geotermalny świata. Otwór sięgnie kilku kilometrów. Lokalne media informują, że już rozpoczęły się przygotowania na placu budowy.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

W sierpniu tego roku informowaliśmy, że w gmina Szaflary na Podhalu podpisała umowę na wykonanie najgłębszego na świecie odwiertu geotermalnego. Cała inwestycja ma pochłonąć niemal 132 mln zł. Jak informowaliśmy w sierpniu, inwestycja będzie w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Więcej na ten temat możecie znaleźć tutaj: Powstanie nowy odwiert geotermalny w Szaflarach – jeszcze nikt nie wiercił na taką głębokość!

Widać już pierwsze efekty przygotowania placu

Pierwotne założenia zakładały, że wieża wiertnicza będzie montowana w czwartym kwartale 2022 r. Doniesienia lokalnych portali wskazują na to, że na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem. Według portalu nowytarg24.TV po około dwóch tygodniach od wejścia w teren specjalistycznej warszawskiej firmy UOS Drilling S.A., widać już pierwsze efekty przygotowywania placu. UOS Drilling S.A. jest spółką odpowiedzialną za wykonanie otworu.

Plac będzie w całości wyłożony zbrojonymi betonowymi płytami – takimi, jakie pokrywają już drogę dojazdową od strony wsi. Koszt prac przygotowawczych do usytuowania wiertni wyniesie ponad 2 miliony zł.

Czytamy w jednym z lokalnych portali

Pierwszy etap inwestycji

Jak czytamy na portalu nowytarg24.TV, pierwszym etapem przygotowania placu do postawienia maszyny wiertniczej jest niwelacja terenu o powierzchni półtora hektara. Niwelacja to jedna z podstawowych prac, którą wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem niemal każdej budowy. Proces ten obejmuje czynności prowadzące do przeobrażenia powierzchni działki w taki sposób, by nie występowały na niej żadne nierówności ani spadki.

Temperatura wody geotermalnej

Jakiej temperatury wody możemy się spodziewać? Temperatura wody geotermalnej będzie zależała od głębokości odwiertu geotermalnego. Według nowytarg24.TV, firma wykonawcza na głębokości ok. 3,5 kilometra spodziewa się wody o temperaturze 90 stopni Celsjusza, a na głębokości 7 kilometrów już 180 stopni Celsjusza.

Kiedy rozpocznie się wykonywanie otworu?

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami publikowanymi cztery miesiące temu wiercenie ma rozpocząć się najprawdopodobniej na początku 2023 roku. Odwiert geotermalny ma być gotowy w pierwszym kwartale 2024 r. A jak długo potrwa samo wiercenie? Jak podaje Marek Hajto z Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) w czasie przeznaczonym na realizację odwiertu uwzględniono prawdopodobnie czas potrzebny do przeprowadzenia testów hydrogeologicznych - pompowania pomiarowego. Dzięki tym działaniom zostanie określona wydajność z jaką można pompować wodę geotermalną – określić zasoby eksploatacyjne złoża geotermalnego i sporządzić stosowną dokumentację hydrogeologiczną.

Ile potrwa wiercenie?

Jak podaje Rafał Szkaradziński - wójt gminy Szaflary, zgodnie z umową wykonawczą prace mają potrwać 600 dni. Zaznaczono, że na razie nie ma zagrożeń dla terminu określonego kontraktem wykonawczym.

Według eksperta z Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) standardowe odwierty geotermalne o głębokości około 2 km średnio wykonuje się w czasie 3-4 miesięcy – w zależności od budowy geologicznej oraz stopnia skomplikowania projektu robót geologicznych, w tym wiercenia otworów kierunkowych, zakresu zaplanowanych badań itp..

Marek Hajto (PSG) zaznacza, że wykonanie odwiertu o zakładanej głębokości będzie wymagało zachowania dużej staranności w trakcie całego procesu wiercenia niż w przypadku płytszych odwiertów. Znane są przypadki, kiedy problemy techniczne wynikające z nieprzewidzianych warunków geologicznych lub po prostu z niedostatecznej staranności wydłużały proces wiercenia.

Takie problemy zdarzają się przy płytszych odwiertach. Ryzyko to jest większe przy głębszych odwiertach. Większe realizacje wymagają większej staranności podczas procesu wiercenia niż w przypadku odwiertów o standardowej głębokości. Standardowo odwierty geotermalne mają głębokości do ok. 3 kilometrów.

Podsumowuje Marek Hajto - Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Z czym jeszcze muszą zmierzyć się wykonawcy odwiertu? Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że na placu budowy Bańskiej Niżnej w gminie Szaflary zbiera się woda. Według eksperta, kontynuacja inwestycji będzie wymagała osuszenia terenu.

Grunt na terenie odwiertu musi być stabilny, ze względu na konieczności stosowania ciężkiego sprzętu, w tym urządzenia wiertniczego.

Dodaje Marek Hajto

Czy na głębokości 7 km będzie woda?

W przypadku odwiertów geotermalnych, kluczową kwestią jest wydatek objętościowy wody geotermalnej możliwy do uzyskania z odwiertu. Redakcja GLOBENERGIA zapytała również, czy może okazać się, że na głębokości 7 kilometrów nie będzie wody geotermalnej. Marek Hajto zaznaczył, że w takiej sytuacji odwiert mógłby eksploatować płytsze interwały wodonośne. W pierwotnych założeniach wykonawca odwiertu oraz władze gminy zakładali trzy warianty eksploatowania nowego odwiertu. Pierwszym wariantem miało być pobieranie gorącej wody z głębokości 7 km. W przypadku, gdy na docelowej głębokości nie będzie odpowiedniej ilości ciepłej wody, wykonawcy mają zastosować drugi wariant - woda będzie pobierana z głębokości ok. 4,5 km. Trzeci wariant zakłada pobór wody z głębokości 3,6 km.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: Powstanie nowy odwiert geotermalny w Szaflarach – jeszcze nikt nie wiercił na taką głębokość!

Odwiert o głębokości 7 kilometrów - czy to dużo?

O skali inwestycji Bańskiej Niżnej w gminie Szaflary świadczy to, że standardowo odwierty geotermalne mają głębokości do ok. 3 kilometrów. W rejonie Podhala najgłębszy otwór Bańska IG-1 ma prawie 5,3 km. Nowy odwiert geotermalny w Bańskiej Niżnej ma mieć głębokość aż 7 kilometrów. Co więcej, jak podaje Marek Hajto z PSG, otwór ten będzie nawet głębszy niż większość otworów naftowych znajdujących się Polsce – ok. 90 proc. głębokich otworów w Polsce nie przekracza głębokości 3 kilometrów, a tylko ok. 2 proc. przekracza 4 km!

Dotychczasowym najgłębszym otworem geotermalnym jest otwór St1 o gł. 6,4 km, który odwiercono w 2018 r. w miejscowości Otaniemi w Finlandii.

Do czego posłuży odwiert geotermalny?

Odwiert geotermalny będzie miał charakter badawczo-eksploatacyjny. Zdaniem lokalnych władz woda geotermalna posłuży mieszkańcom do ogrzewania domów. Woda geotermalna ma także zostać wykorzystana do produkcji energii elektrycznej (po raz pierwszy w Polsce) i ogrzewania gruntu w szklarniach.

Źródło: GLOBENERGIA, nowytarg24.TV, Business Insider

Zobacz również