Rozpoczęto budowę kolejnych farm fotowoltaicznych w Polsce

Polska Grupa Energetyczna, obecnie największy polski producent energii elektrycznej, poinformował o rozpoczęciu budowy 5 farm fotowoltaicznych w Polsce: Bedlno Radzyńskie 2, Brzeźnik, Kaleń, Wrzeszczewice 1 oraz Wrzeszczewice 2.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Czytamy w komunikacie spółki, że do końca 2021 roku na farmie fotowoltaicznej Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zostaną zainstalowane wszystkie panele słoneczne. Natomiast na farmie PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim, zostaną zamontowane kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze. Zgodnie z harmonogramem wszystkie instalacje zostaną ukończone w drugiej połowie 2022 roku.

PGE nie wskazało producenta modułów fotowoltaicznych, natomiast na tym etapie wiadomo, że moc pojedynczego modułu osiągnie poziom 535 W. To ponad dwa razy więcej niż ma każdy z paneli na Górze Żar, gdzie znajduje się pierwsza, wybudowana w 2015 roku farma fotowoltaiczna PGE. Nasza redakcja była na otwarciu magazynu energii na Górze Żar, który gromadzi energię z fotowoltaiki.

Farmy to zwycięskie projekty w aukcjach OZE

Inwestycje zrealizuje spółka-córka PGE Polskiej Grupy Energetycznej - PGE Energia Odnawialna. Nowe projekty zostaną uruchomione dzięki wygranej 19 projektów podczas ostatniej, czerwcowej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej (aukcje OZE) w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Projekty fotowoltaiczne uzyskały wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 PLN/MWh. Oznacza to, że spółka otrzymała gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta się nie zmieni przez 15 lat. W przypadku projektów PV PGE Energia Odnawialna, chodzi o lata 2023-2037 – informuje spółka.

PGE Polska Grupa Energetyczna, tak jak inne duże spółki energetyczne na polskim rynku jak np. PKN Orlen, stawia w transformacji portfela aktywów na inwestycje w OZE. W przypadku PGE realizowany jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 rok instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW. Inwestor zabezpieczył na ten cel blisko 2500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy blisko 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, gruntach należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE będzie finansować projekty poprzez system aukcyjny. Nie wyklucza także zawarcia długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Źródło: PGE 

Zobacz również