RWE rozpoczyna budowę parku wiatrowego w Opalenicy o mocy 17 MW. Postawionych zostanie siedem turbin o mocy 2,4 MW każda, a cały projekt zostanie uruchomiony pod koniec 2015 r.


„Inwestujemy w Polsce w energetykę wiatrową od 2008 r., a Opalenica to nasz siódmy projekt. Dla RWE nasz kraj jest jednym z kluczowych rynków, na którym koncern chce dalej realizować inwestycje w odnawialne źródła energii. Po okresie niepewności co do ostatecznego kształtu regulacji, finalizowane są obecnie prace nad ustawą o OZE. Biznes ceni sobie przewidywalność, dlatego uznaliśmy, że jest to właściwy moment na realizację kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego” –
powiedział Robert Macias, Członek Zarządu RWE Renewables Polska.

W portfolio RWE znajduje się jeszcze kilka projektów na różnych etapach rozwoju, nad którymi koncern pracuje równolegle. W przyszłości RWE nie wyklucza kolejnych inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce, jest jednak za wcześnie, żeby mówić o szczegółach.

„Realizacja tego projektu jeszcze w tym roku pozwoli nam na wybór pomiędzy systemem certyfikatów, a nowym systemem aukcyjnym. Przy projektach, przy których będzie możliwe dokonanie wyboru, prawdopodobnie pozostaniemy przy starym systemie. Będziemy jednak bacznie obserwować system aukcyjny, który musi zostać przetestowany w polskich warunkach rynkowych. Naszym zdaniem energetyka wiatrowa w Polsce nadal będzie odgrywać istotną rolę dla całej branży” – dodaje Robert Macias.

W opublikowanym we wrześniu 2014 r. studium RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” opisane zostały technologie, które mogą kształtować sektor energetyczny w przyszłości. Zdaniem autorów raportu, znaczenie farm wiatrowych w Polsce będzie w dalszym ciągu rosło, a jednocześnie będą spadały koszty tej technologii.

Turbiny wiatrowe w Opalenicy będą miały 150 metrów wysokości, a średnica wirnika wynosić będzie 117 metrów. Dostarczy je firma Nordex. Już rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze, takie jak budowa dróg – w ramach projektu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 3 km dróg powiatowych i gminnych. Równolegle powstaje infrastruktura towarzysząca m.in. place montażowe. Plany przewidują, że w drugim kwartale 2015 r. staną fundamenty, a jednocześnie będą trwały prace nad okablowaniem. Montaż turbin wiatrowych rozpocznie się latem, ich uruchamianie ma następować kolejno, a wszelkie prace będą sfinalizowane przed końcem 2015 r. Farma wiatrowa zostanie podłączona do sieci średniego napięcia.

Źródło: RWE