W ramach II naboru, tak jak dotychczas, będzie można uzyskać dofinansowanie na instalacje podłączone do sieci i opłacone nie wcześniej niż 23.07.2019 r. Wszyscy zainteresowani, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w pierwszym naborze, a zrealizowali inwestycję po tym terminie, mogą już składać wnioski do II naboru!

Na jakie błędy uważać?

Składając wniosek do Programu, lepiej wiedzieć jakich błędów unikać. Najczęstszym błędem w I naborze był brak zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Aż 43% osób, których wniosek został odrzucony popełniło ten błąd.

W dalszej kolejności wnioski odrzucano z powodu poniesienia kosztów kwalifikowanych przed 23.07.2019 roku – 25% oraz z powodu przyłączenia mikroinstalacji do sieci przed 23.07.2019 r. – 15%. W przypadku tych dwóch powodów, nie ma możliwości uzupełnienia złożonego wniosku.

13% wniosków odrzucono z powodu braku Załącznika nr 4, czyli oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Mój Prąd. 4% to inne powody, takie jak załączenie kopii wniosku, brak podpisu na wniosku czy brak jakichkolwiek danych kontaktowych.

Powody odrzucania wniosków – podsumowanie:

1) koszty kwalifikowane poniesione przed 23.07.2019 r. – 25%

2) ­przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 23.07.2019 r. – 15%

3) brak Załącznika nr 4 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Mój Prąd – 13%

4) brak zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci – 43%

5) inne (kopia wniosku, brak podpisu na wniosku, brak jakichkolwiek danych kontaktowych) – 4 %

Powody odrzucania wniosków w I naborze

Na co zwrócić uwagę?

Składając wniosek do programu Mój Prąd, na pewno należy zwrócić uwagę, czy wszystkie potrzebne dokumenty zostały zgromadzone. Jak pokazują statystyki, wnioskodawcy najczęściej zapominają o braku zaświadczenia od OSD. Na szczęście, w większości przypadków wniosek można złożyć ponownie.

Wniosku nie mogą złożyć ponownie osoby, które poniosły koszty kwalifikowane lub podłączyły mikroinstalację przed 23.07.2019. Na szczęście ta data graniczna nie została zmieniona w II naborze.

Jak złożyć wniosek?

Obecnie, wnioski można składać zarówno w formie papierowej – do NFOŚiGW jak i elektronicznej. Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników. O ewentualnych brakach lub błędach informuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Niektóre firmy instalacyjne mają podpisane porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, wniosek można również złożyć przez taką firmę. Warunkiem jest, by liczba jednorazowo przekazanych wniosków przez firmę była większa niż 20.

Nowa strona internetowa

Nowy nabór to także nowa strona internetowa! Wcześniej informacji o programie można było szukać na stronie Narodowego Funduszu, w zakładce Mój Prąd, a teraz – na dedykowanej stronie http://mojprad.gov.pl/

II nabór już się rozpoczął i potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Redakcja GLOBEnergia