Za nami już aukcje dotyczące istniejących instalacji wykorzystujących biogaz, biopłyny, hydroenergię, geotermię, itpo, disb oraz układy hybrydowe. Dziś rozpoczynają się aukcje oze na nową fotowoltaikę i lądową energetykę wiatrową. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w dzisiejszej aukcji, w koszyku dla dużych, czyli większych niż 1 MW instalacji wykorzystujących energię wiatru i słońca wynosi ponad 32 mld złotych i dotyczy prawie 114 TWh energii. Co o możliwym przebiegu aukcji sądzi sektor bankowy?

Komentarz sektora bankowego

Zeszłoroczne aukcje przyniosły dużą liczbę ofert, z ceną znacząco poniżej średniej. Wiele ciekawych projektów nie otrzymało wsparcia, ponieważ ich oferty minimalnie przekroczyły maksymalny poziom zaakceptowanych cen.

Według banku DNB Bank Polska tegoroczna aukcja przyniesie znaczącą liczbę projektów, które będą mogły być finansowane w formule Project Finance.

W tym roku mamy nadzieję, że ceny proponowane przez inwestorów będą skoncentrowane bliżej zeszłorocznej średniej, która w naszej ocenie przy dobrej strukturze długu pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu. O ile wyższy poziom cen nie jest pożądany przez regulatora oraz konsumentów, o tyle stoimy na stanowisku, że musi być on na poziomie zapewniającym opłacalność realizacji inwestycji, co leży w długoterminowym interesie wszystkich stron. – komentuje Piotr Biernacki, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego i Projektowego DNB Bank Polska

DNB Bank Polska oczekuje, że mniejszy poziom konkurencji pomiędzy tegorocznymi oferentami, spowoduje nieco wyższy poziom udzielonego wsparcia. Bank spodziewa się, że wraz ze wzrostem przejrzystości i zrozumienia zasad działania systemu aukcyjnego wśród inwestorów, będzie więcej wyrafinowanych strategii aukcyjnych, polegających na łączeniu wsparcia aukcyjnego dla części wolumenu produkowanej energii elektrycznej z ekspozycją na ryzyko rynkowe cen.

Po stronie ryzyk, jako bank, będziemy uważnie przyglądać się ryzyku konstrukcyjnemu. Mimo wydłużonych terminów na realizację inwestycji obawiamy się, że tak znaczna ilość projektów realizowanych w relatywnie krótkim okresie może doprowadzić do niepotrzebnego wzrostu cen sprzętu oraz usług budowlanych, jak również skutkować znaczącymi opóźnieniami w realizacji inwestycji. Z tego też powodu doświadczenie inwestora w realizowaniu projektów w Polsce oraz dobrze wynegocjowane kontrakty będą naszym zdaniem, oprócz przemyślanej oferty aukcyjnej, kluczowym czynnikiem sukcesu. – komentuje Piotr Biernacki, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego i Projektowego DNB Bank Polska

Wyniki pierwszych aukcji

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wyniki z pierwszych dwóch dni aukcji OZE. Odbyły się 25 i 26 listopada i dotyczyły istniejących instalacji wykorzystujących biogaz, itpo, disb i
układy hybrydowe.

Pierwsza z nich, przeprowadzona w dniu 25 listopada 2019 r., pozostała bez rozstrzygnięcia,
z powodu złożenia przez uczestników mniej niż 3 ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Drugiego dnia, aukcję wygrały 2 z 3 złożonych ofert. Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą to Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. oraz Polskie Biogazownie „Energy-Żórawina” Sp. z o.o. Łączna ilość sprzedanej energii do 2029 to 219 837,150 MWh o wartości 137 954 584,13 zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh.

Do tej pory odbyły się również aukcje dotyczące istniejących instalacji wykorzystujących biopłyny, hydroenergię oraz geotermię, jednakże nie ma jeszcze informacji o ich przebiegu.

Kolejne aukcje

Przed nami kolejne aukcje dotyczące już tylko nowych instalacji OZE. Na następne dotyczące energii słonecznej i wiatrowej nie będziemy musieli długo czekać, bo odbędą się już 10 grudnia. Z kolei aukcja dotycząca morskiej energetyki wiatrowej odbędzie się 9 grudnia. O kolejnych aukcjach dotyczących nowych instalacji, możemy znaleźć informacje na stronie URE:

  • Jutro, tj. 6 grudnia (piątek) odbędzie się aukcja dla dużych instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilości energii wynosi prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad 5,5 mld zł.
  • Na poniedziałek, 9 grudnia została przewidziana aukcja dla małych elektrowni wodnych (o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW). Dla instalacji, mogących brać udział w tej aukcji, ustawodawca przewidział także wsparcie w postaci systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP – wytwórcy muszą wybrać system wsparcia, z którego chcą korzystać. Ilość energii możliwa do zakontraktowania w tym koszyku wynosi 140 GWh o wartości ponad 71 mln zł.
  • We wtorek, 10 grudnia, odbędzie się aukcja dla małych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz wiatru. Spośród aukcji dla nowych instalacji ta aukcja plasuje się na drugim miejscu pod względem wartości (ponad 4,2 mld zł) i ilości (11,4 TWh) energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży.
  • Na 11 grudnia (środa) została zaplanowana aukcja dla małych instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad 939 mln zł.
  • 12 grudnia (czwartek) o wsparcie o wartości 285 mln zł będą mogły ubiegać się duże elektrownie wodne. Przewidziano zakup do blisko 600 GWh energii.
  • Na 13 grudnia (piątek) zaplanowano aukcję dla dużych biogazowni rolniczych. Do sprzedania w tym koszyku jest 1,17 TWh o wartości do 678,6 mln zł.

Cały harmonogram aukcji znajdziesz TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia