Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych dotyczące dopłat do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i nie tylko, już obowiązuje.

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie

Maksymalna wysokość wsparcia dla pojazdów osobowych do 9 osób, czyli innymi słowy pojazdu elektrycznego kategorii M1, wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 tys. zł na jeden pojazd.

Nie tylko elektryczne pojazdy mogą liczyć na wsparcie. Pojazdy kategorii M1 zasilane gazem ziemnym mogą liczyć dopłatę do 20 tys. zł, zaś wodorem – nie więcej niż 100 tys. zł. Górny limit cenowy jest taki sam jak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – 125 tysięcy złotych (nie dotyczy pojazdów napędzanych wodorem).

Maksymalna wartość wsparcia dla elektrycznych pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdów do przewozu osób posiadających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającą 5 t (kategorie N1 i M2) może wynieść do 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 tys. zł, zaś w przypadku pojazdów napędzanych gazem ziemnym kategorii M2 oraz N1 – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 tys. zł.

Większe samochody dostawcze i ciężarowe mogą liczyć na większe wsparcie. Nawet 150 tys dla kategorii N2 i do 200 tys dla kategorii N3. W każdym przypadku dopłata może wynieść do 30% kosztów kwalifikujących. Wyjątkiem jest transport zbiorowy. Autobusy elektryczne mogą otrzymać aż 55% wsparcia, nie więcej niż 1,045 mln zł, a trolejbusy 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 720 tys. zł na jeden trolejbus.

Autobusu napędzane sprężonym gazem ziemnym oraz skroplonym gazem ziemnym mogą otrzymać wsparcie do 15% kosztów, nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus. Autobusy wodorowe mogą liczyć aż na 55% – nawet do 2 mln zł na jeden autobus.
Rozporządzenie zakłada także wsparcie dla pojazdów kategorii L (motorowery, motocykle, czterokołowce) w wysokości 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5 tys. zł.

Dopłaty do infrastruktury

Dzięki rozporządzeniu będzie można również otrzymać dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Dopłata do stacji ładowania normalnej mocy wynosi do 25,5 tys. zł, dużej mocy do 150 tys. zł. Do infrastruktury dotyczącej publicznego transportu zbiorowego będzie można otrzymać do 240 tys. zł. W przypadku infrastruktury wsparcie nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku stacji CNG wysokość wsparcia ustalono na kwotę do 750 tys. zł, LNG do 1,2 mln zł, a wodoru – do 3 mln zł.

Źródła: orpa, PSPA

Redakcja GLOBEnergia