13 listopada 2019 roku do Dziennika Ustaw zostało wpisane Rozporządzenie
ministra energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Po 14 dniach, właśnie wchodzi w życie!

Jak czytamy w tekście rozporządzenia, maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37 500 zł, w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Cena nabycia takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna w umowie o udzielenie wsparcia zobowiąże się do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu oraz do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Dotacja ma dotyczyć tylko pojazdów fabrycznie nowych, które nie były przed zakupem zarejestrowane.

Dotacja się opłaca

Liczne przykłady krajów Europy Zachodniej, Chin czy USA pokazują, że dopłaty lub ulgi podatkowe są niezbędnymi instrumentami dla dynamizacji sprzedaży pojazdów z napędem elektrycznym, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju rynku. W przeciwnym przypadku, nie można się spodziewać przełomu na polskim rynku samochodów elektrycznych.

W Polsce dopłaty również stają się rzeczywistością. Mamy przyjemność poinformować, że rozporządzenie w sprawie wsparcia dla osób fizycznych w ramach Fundusz Niskoemisyjnego Transportu wchodzi w życie.

Kiedy pierwszy nabór wniosków?

Po wejściu w życie tego aktu wykonawczego planowane jest ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakupu nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rozporządzenie wchodzi w życie, ale termin pierwszego naboru wniosków zależy od Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który musi ogłosić konkurs.

 

Redakcja GLOBEnergia