4 maja 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcje w 2020 roku. Dziś – 19. maja Rozporządzenie wchodzi w życie.

Rozporządzenie określa:

  • maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2020 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”
  • okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w 2020 r. wygrają aukcję. Ten okres wynosi 15 lat.

Podane ceny referencyjne są podstawą do kalkulacji stałej ceny zakupu, po jakiej od wytwórcy, sprzedawca zakupi energię. Służą one również do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy.

Ceny energii z wiatru i słońca idą w dół

W tegorocznej aukcji, ceny referencyjne dla wiatru i słońca zostaną obniżone. Maksymalne wsparcie dla farm wiatrowych o mocy większej niż 1 MW wyniesie w tym roku 250 zł/MWh, czyli o 35 zł/MWh mniej niż w ubiegłym roku. Stawka dla instalacji fotowoltaicznych wyniesie nie więcej niż 360 zł/MWh dla instalacji do 1 MW i 340 zł/MWh dla instalacji większych niż 1 MW. W obu przypadkach cena jest o 25 zł/MWh niższa niż w 2019 r.

Jak podaje URE, w tegorocznej aukcji wzrosną natomiast maksymalne ceny przewidziane m.in. dla:

• instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 700 zł/MWh do 760 zł/MWh), o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW i o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW (z 670 zł/MWh do 700 zł/MWh) i większej niż 1 MW (z 640 zł/MWh do 670 zł/MWh);

• instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 480 zł/MWh do 510 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW (z 445 zł/MWh do 475 zł/MWh);

• elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 550 zł/MWh do 620 zł/MWh), o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW i nie większej niż 1 MW (z 500 zł/MWh do 560 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW (z 480 zł/MWh do 535 zł/MWh);

• instalacji biomasowych lub układów hybrydowych (z 435 zł/MWh do 465 zł/MWh);

• instalacji biomasowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów lub układów hybrydowych wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW (z 470 zł/MWh do 490 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej większej niż 50 MW (z 435/MWh do 465 zł/MWh).

Wysokość niektórych cen referencyjnych według rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zaprezentowano w tabeli:

Instalacja OZE Cena referencyjna
dla instalacji
OZE 2020
Cena referencyjna
dla instalacji
OZE 2019
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej
niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania
energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie
320,00 zł/MWh
320,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania
energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie
250,00 zł/MWh 285,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej
niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania
słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej
360,00 zł/MWh 385,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania
słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej
340,00 zł/MWh 365,00 zł/MWh
wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do
wytwarzania energii elektrycznej
450,00 zł/MWh 450,00 zł/MWh

 

Pełną listę cen referencyjnych zawartą w Rozporządzeniu można znaleźć TUTAJ

Wśród podanych, najwyższe wartości zaproponowano dla instalacji produkujących energię elektryczna z wiatru na morzu – czyli dla polskiego sektora offshore. Spośród wszystkich cen referencyjnych uwzględnionych w rozporządzeniu, najwyższa cena – 760 zł/MWh dotyczy instalacji mniejszych niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Najniższą cenę ze wszystkich wymienionych w rozporządzeniu, posiadają instalacje o mocy większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie. W tym wypadku cena referencyjna wynosi 250 zł/MWh.

Dla przypomnienia, w zeszłorocznej aukcji dedykowanej nowym instalacjom większym niż 1 MW wykorzystującym energię wiatru i słońca, najtańsza energia została sprzedana za prawie 163 zł/MWh, a najdroższa za 233 zł/MWh.

Kiedy odbędą się tegoroczne aukcje?

Tegoroczne aukcje zostały zaplanowane w ośmiu koszykach aukcyjnych.

Przed ogłoszeniem terminu aukcji konieczna jest modyfikacja Internetowej Platformy Aukcyjnej. Jak podaje Prezes URE, otwarcie ofert przetargowych na rozwój tego systemu odbędzie się 1 czerwca, a zakończenie pierwszego etapu prac i dostosowanie Platformy do aktualnych wymogów prawnych powinno zakończyć się do 21 września. Równolegle, konieczne będzie uzgodnienie harmonogramu przeprowadzania aukcji z Ministrem Klimatu.

Tegoroczne aukcje OZE odbędą się prawdopodobnie w ostatnim kwartale 2020 roku.

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie, ostatni kwartał roku wydaje się być prawdopodobnym terminem przeprowadzenia tegorocznych aukcji. Taki terminarz jest również postulowany przez stowarzyszenia branż najbardziej aktywnych w aukcjach – szacuje Prezes URE.

Po uzgodnieniu terminu, Prezes URE ogłosi aukcje nie później niż na 30 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.

Jak podaje URE, łączny wolumen energii przeznaczonej do sprzedaży w tegorocznej aukcji wyniesie 75,3 TWh, a jego wartość – 27,4 mld zł. Znaczna część – odpowiednio 61 procent wolumenu i 51 procent wartości – przypada na tzw. koszyk dla instalacji wiatrowo-słonecznych o mocy powyżej 1 MW (ponad 46 TWh o wartości 14 mld zł). Oznacza to, że dzięki tegorocznym aukcjom może powstać łącznie ponad 2,4 GW nowych mocy w OZE.

Źródło: Dz.U. 2020 poz. 798, URE

Wyniki ostatniej aukcji sprawdź TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia