Rozszerzamy czteropak dla prosumenta! Oto 5 propozycji, które poprawią net billing. 

Do czterech postulatów, które do tej pory proponowaliśmy, żeby warunki rozliczania dla w net-billingu były korzystniejsze dla prosumentów, dokładamy kolejny!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W najnowszych propozycjach zmian ustawy OZE jeden z postulatów naszego Czteropaku dla prosumenta został w zasadzie uwzględniony. Na tym się jednak nie zatrzymujemy i proponujemy piąty punkt, który ma dawać prosumentom większe możliwości. O co chodzi?

Pięciopak dla prosumenta

Jeszcze niedawno nasze propozycje zmian w systemie net-billing zawierały się w czterech punktach:

– Gwarantowana minimalna cena odkupu,

– Rozliczanie depozytu bez VAT,

– Możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury,

– Możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczaniu ich w kolejnych latach. 

Druga z tych propozycji została zauważona przez władzę i uwzględniona w zmianach ustawy o odnawialnych źródłach energii, które obecnie znajdują się w procesie konsultacji społecznych. W propozycjach nie ma mowy o rozliczaniu depozytu bez VAT, ale wartość depozytu prosumenckiego została zwiększona o wartość podatku VAT (23%), co w praktyce oznacza to samo. W obliczu tych pozytywnych wiadomości nie zamierzamy jednak rezygnować z pozostałych postulatów. Mało tego – dodajemy piątą propozycję, zmieniając Czteropak dla prosumenta w Pięciopak. Chcemy wprowadzenia możliwości świadczenia usług elastyczności przez prosumentów. O co chodzi?

Usługi elastyczności

W naszej ocenie prosumenci powinni mieć możliwość świadczenia usług elastyczności indywidualnie lub za pośrednictwem agregatorów. Takie usługi byłyby korzystne dla obu stron, zarówno dla operatorów, jak i dla prosumentów. Operatorzy mogliby za pośrednictwem instalacji prosumenckich wpływać na stabilność i bezpieczeństwo sieci (w szczególności stabilizować napięcie), natomiast prosumenci mogliby uzyskiwać korzyść finansową pozwalającą sterować swoimi instalacjami.

Podczas otwartego posiedzenia zarządu SBF Polska PV w czasie konferencji branży fotowoltaicznej PV CON, Prezes SBF Maciej Borowiak tłumaczył, że usługi elastyczności to jest usługi, w których  odpowiadamy na akcje systemu elektroenergetycznego, czyli prośbę o ograniczenie zużycia energii, za co mamy płacony abonament. Prezes SBF porównał to  dużym uproszczeniu do VOD, tylko w magazynowaniu energii.

Świadczenie usług elastyczności wymaga magazynu energii, dlatego większość prosumentów, którzy takiego wyposażenia nie posiadają, nie mogłaby z takiej możliwości skorzystać. Jednak wprowadzenie możliwości świadczenia takich usług przez prosumentów mogłaby wpłynąć na opłacalność inwestycji w magazyn energii, co jest ważne przy wzroście udziału OZE w systemie elektroenergetycznym. Z takiej możliwości mogłyby również skorzystać te domy, w których fotowoltaiki nie ma, lub nawet mieszkania – usługi elastyczności dotyczą magazynów energii, więc rynek prosumencki mógłby dzięki nim się rozszerzać. 

Pozostałe postulaty

Pozostałe postulaty poruszają inne kwestie, które należy zmienić w systemie net-billig, żeby był on bardziej sprawiedliwy i sprzyjający dla prosumentów. Wśród nich zamieściliśmy wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu energii, co zwiększa przewidywalność inwestycji dla prosumentów. Obecnie prosumenci nie mogą przeprowadzić analizy opłacalności inwestycji, na co mogą liczyć komercyjni uczestnicy rynku objęci systemem aukcyjnym.

Kolejnym postulatem w ramach Pięciopaku, który prawdopodobnie zostanie wprowadzony do obowiązujących przepisów w najbliższej przyszłości wraz z innymi zmianami w ustawie OZE, jest rozliczenie depozytu prosumenckiego bez VAT, aby prosumenci płacił VAT po rozliczeniu salda, co obniży ich obciążenia finansowe. Obecnie prosument musi sfinansować nie tylko wartość energii, ale także podatek VAT. 

Na trzecim miejscu w Pięciopaku wpisaliśmy możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury, co zwiększyłoby elastyczność prosumentów w dysponowaniu zarobionymi środkami. Obecny sposób dysponowania tymi środkami jest mocno ograniczony i nie daje prosumentom wyboru. 

Postulujemy również wprowadzenie możliwości wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub ich rozliczenie w kolejnych latach. Obecnie w systemie aż 80% depozytu przepada w kolejnym roku rozliczeniowym, co uważamy za niesprawiedliwe. W propozycjach zmian w ustawie OZE znajduje się zapis, że ci prosumenci, którzy zdecydują się przejść na rozliczanie według cen energii zmieniających się co godzinę, będą mogli dysponować 30% nadwyżek, zamiast 20%. Uważamy te zmiany za stanowczo niewystarczające. 

O kolejnych zmianach w przepisach i naszych pracach związanych z Pięciopakiem będziemy informować na bieżąco!

Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku:

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia