Rozszerzenie programu Mój Prąd 4.0? Co z tymi, którzy nie załapali się na dotację?

Program Mój Prąd 4.0 jest przeznaczony dla nowych prosumentów rozliczających się w ramach net-billingu. NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska daje jednak szansę skorzystania z dotacji prosumentom, którzy wykonali swoje instalacje przed 1 lutego 2020 roku. Jednakże w wypadku prosumentów zgłoszonych po 1 kwietnia 2022 roku warunkiem skorzystania z dofinansowania jest przejście z systemu opustów na net-billing, czyli nowy system rozliczeń prosumentów.

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Program Mój Prąd

Celem programu Mój Prąd jest rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej, który jak zauważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce. Dotacja w programie jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są właścicielami nowej instalacji o maksymalnej mocy do 10 kW oraz wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wdrażanie programu Mój Prąd znacząco przyczyniło się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. O tym jak rozwinął się sektor instalacji w Polsce pisaliśmy TUTAJ. 

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0?

Poprzednia edycja programu Mój Prąd zakończyła się 6 października 2021 roku. Mój Prąd 3.0 zakończył się z uwagi na wyczerpanie się alokacji środków. 15 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z NFOŚiGW uruchomiło nową wersję programu (Mój Prąd 4.0). Czwarta edycja programu będzie realizowana do 22 grudnia 2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Szczegóły czwartej edycji programu Mój Prąd są dostępne TUTAJ.

Co z nowymi prosumentami przyłączonymi po 6 października?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację Posła Piotra Saka zwraca uwagę, że zarówno MKiŚ, jak i NFOŚiGW, dołożyły wszelkich starań, aby został zachowany dotychczasowy okres kwalifikowalności kosztów w programie Mój Prąd. Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu, dzięki temu nadal istnieje możliwość kwalifikowania poniesionych kosztów od dnia 01 lutego 2020 roku. Data kwalifikowania nie jest problemem dla prosumentów przyłączonych w okresie od 6 października 2021 roku do końca marca 2022 roku. Program w nowej edycji został uzupełniony dodatkowe założenie. Wsparcie w ramach programu Mój Prąd 4.0 jest przeznaczone jedynie dla prosumentów, którzy są rozliczani w nowym systemie net-billing lub dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów, którzy zdecydują się na przejście na nowy system rozliczeń. Ponadto w nowej edycji programu dofinansowanie rozszerzono o dodatkowe elementy wspierające autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej poprzez magazynowanie energii elektrycznej, ciepła oraz system zarządzania energią. Procedurę przejścia na net-billing opisywaliśmy TUTAJ.

Czy ministerstwo przewiduje rozszerzenie programu Mój Prąd 4.0?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację Posła Piotra Saka poinformowało, że transformacja dotychczasowego systemu prosumenckiego było strategicznym komponentem wspierającym rozwój energetyki rozproszone. Od 1 kwietnia 2022 roku w miejsce systemu opustów, wprowadzono nowy system rozliczeń prosumentów (net-billing). Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej - ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). 

Według MKiŚ nowy system rozliczeń będzie to podstawą zachęty prosumentów energii odnawialnej do zwiększania konsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej na własne potrzeby. MKiŚ dodaje, że pozwoli to na zastąpienie obecnie funkcjonującego wirtualnego przechowywania energii elektrycznej w sieci jej rzeczywistym magazynowaniem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że zwiększenie autokonsumpcji przez prosumentów będzie stymulowane właśnie przez program Mój Prąd 4.0.

Mój Prąd 4.0 i net-billing

Poseł Piotr Sak, we wspomnianej wcześniej interpelacji zapytał Ministerstwo Klimatu i Środowiska o możliwość objęcia dofinansowaniem z programu Mój Prąd 4.0 również osób, które zawarły umowy prosumenckie na zasadach obowiązujących do 31 marca 2022 roku. Dlaczego wsparcie w programie Mój Prąd 4.0. dotyczy tylko prosumentów funkcjonujących w nowym systemie rozliczeń i tych, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego systemu rozliczeń i dobrowolnie przejdą z systemu opustów do systemu net-billing.

“Takie podejście jest konieczne, aby odpowiedzialnie zarządzać kolejnym etapem rozwoju tego sektora,w kierunku zapewnienia integracji rosnącej liczby mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym oraz spełnienia wymogów stawianych przez prawo europejskie.” - odpowiada MKiŚ.

W dalszej treści odpowiedzi na interpelacje MKiŚ podkreśla, że sprawne funkcjonowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolejne ich podłączenia do sieci elektroenergetycznej wymagają zwiększenia liczby prosumentów rozliczających się w systemie netbillingowym. MKiŚ dodaje, że program Mój Prąd 4.0 będzie wspierał nowe modele biznesowe dotyczące nie tylko montażu PV, ale także magazynowania i zarządzania energią.

Źródło: www.sejm.gov.pl.

Zobacz również