Celem uruchomienia bazy urządzeń i materiałów spełniających wymagania programu Czyste Powietrze jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie. Baza ma zaoszczędzić czas i przyspieszyć weryfikację wniosków, a przede wszystkim przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym i trwałej poprawy jakości powietrza, poprzez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów. Jak działa?

Nowa baza urządzeń

Kompleksowy katalog ZUM powstał w oparciu o funkcjonującą do tej pory stronę czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i jest zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Na liście znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz wykorzystujące OZE: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Rozszerzenie bazy polegało na dołączeniu do listy materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych. Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r., za co będzie odpowiedzialny Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualna baza nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, ale nie znajduje się w bazie, bo nie zostało do niej zgłoszone przez producenta, to wciąż można otrzymać na nie dofinansowanie. Wynika to z faktu, że osoby które chcą skorzystać z dotacji w Czystym Powietrzu muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

NFOŚiGW planuje, aby docelowo – już w 2021 r. w Czystym Powietrzu kwalifikowane były tylko te materiały i urządzenia, które zostały wpisane na „zieloną” listę. Baza ma również eliminować nieuczciwą konkurencję ze strony firm producenckich. Lista w dalszym ciągu będzie współtworzona przez producentów i autoryzowanych dystrybutorów urządzeń grzewczych. Lista dostępna jest pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Jak dodać urządzenie do bazy?

W celu wpisania urządzenia, czy też materiału na listę, konieczna jest rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, są umieszczane w ogólnodostępnej bazie, która ma charakter informacyjny – nie jest rankingiem ani informacją handlową (nie zawiera cen).

W bazie dostępne są dwa panele: dla inwestora do wyszukiwania urządzeń oraz dla producenta do dodania urządzenia.

Źródło: lista-zum.ios.edu.pl

Dla inwestora – wyszukiwanie urządzeń i materiałów

W pierwszym kroku inwestor ma możliwość wybrania urządzenia lub materiału, który chce wyszukać. Na liście dostępne są:

 • Węzeł cieplny
 • Pompy ciepła
 • Kotły
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Kolektory słoneczne
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM)
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • Materiały budowlane

Źródło: lista-zum.ios.edu.pl

Rozwijając listę, inwestor może wybrać jaki typ urządzenia lub materiału go interesuje. Przykładowo, na liście dotyczącej pomp ciepła znajdują się:

 • Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywnosci energetycznej
 • Pompa ciepła powietrze/woda do C.W.U.
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze

Na razie w bazie nie ma urządzeń, gdyż muszą one zostać ponownie dodane przez producentów. Dotychczasowa baza danych jeszcze funkcjonuje, lecz będzie wygaszana.

Redakcja GLOBEnergia