Jednym z elementów instalacji grzewczych wykorzystywanych przy instalacji pomp ciepła są rozdzielacze. W zależności od ich umiejscowienia linie kolektorów dolnego źródła mogą łączyć się w budynku lub poza nim.

W zależności od potrzeb, stosuje się proste rozdzielacze wewnątrz budynków, szafki  rozdzielaczowe na zewnętrznej ścianie budynku lub komory rozdzielaczowe, umieszczania w gruncie. Komory rozdzielaczowe potocznie nazywane są studzienkami.
Rozdzielacz  to  urządzenie  zainstalowane,  pomiędzy  rurami  dobiegowymi   a wymiennikiem w układzie hydraulicznym instalacji. Rozdzielacze stanowią końcowe  urządzenie  instalacji  dolnego  źródła  zasilania  pomp  ciepła.  Na  rozdzielacz  składają  się  belki  kolektorowe,  wyposażone  odpowiednio  w  zawory  odcinające   i przepływomierze (Flowguard). Montaż rotametrów dla wymienników pionowych,  jest obowiązkowa. Dzięki temu rozwiązaniu, otrzymujemy możliwość precyzyjnego  sterowania przepływu czynnika, a jednocześnie kontroli pracy całego systemu. Dla  zminimalizowania oporów przepływu, oraz w celu umożliwienia bezproblemowego  odczytu skali przepływu, Muovitech jako pierwszy z producent ów studni rozdzielaczowych, zastosował szwedzkie przepływomierze marki Nordicold.  
Podstawowym  zadaniem  rozdzielacza  jest  odpowiedni  podział  czynnika  roboczego pochodzącego z dolnego źródła i pompy ciepła. Ponadto ułatwia  on centralną regulację i odpowietrzanie systemu.  Do lamusa przechodzą studzienki rozdzielaczowe wykonane samodzielnie  z betonu lub niezgrabnie zaadoptowanych, nie wiadomo jakiego pochodzenia  zbiorników i części symulujących przydatność dla tego typu rozwiązań. Obecnie  instalatorzy doceniają atestowane rozwiązania. Studzienki z polietylenu produkowane seryjnie, zapewniające odpowiednie parametry, takie jak gwarantowana  wodoszczelność, odporność na zgniatanie (nacisk gruntu), szczelność układu rozdzielaczowego, łatwiejszy montaż i rzadszą potrzebę serwisowania.  

MuoviMontując studzienkę rozdzielaczową instalator powinien zwrócić uwagę na  istotne kwestie, gwarantujące długoletnią, optymalną i bezawaryjną pracę systemu. Studzienki, powinny być montowane na odpowiedniej głębokości, tak aby położenie belek rozdzielaczowych znajdowało się, poniżej strefy zamarzania. Ważne  jest osadzenie studni na odpowiednim podłożu, najlepiej cementowo piaskowym,  co zapewnia je stabilność. Należy wykonać dokładne wypoziomowanie. Dla osiągnięcia lepszej izolacji często stosowana jest nadstawka z kołnierzem uszczelniającym. Rozmiar studni powinien być dobrany do ilości sond dolnego źródła. Odpowiednia wielkości studni, zapewni wygodny serwis i regulacje instalacji.

MuoviTech w swojej ofercie udostępnił dużą komorę rozdzielaczową DN1200.  Urządzenie umożliwia podłączenie do 22–33 kolektorów dolnego źródła. Każda komora wyposażona jest w szczelną pokrywę PE wraz z gumową uszczelką. Komory  dostępne są w trzech rozmiarach. Ich wielkość uzależniona jest od ilości kolektorów  (od 2 do 33). W standardzie, komora rozdzielaczowa wyposażona jest w zawory kulowe 1” na przewodach zasilających oraz przepływomierze na przewodach powrotnych. Zawory kulowe 1” zamontowane w najwyższych punktach belek zbiorczych,  umożliwiają napełnienie i odpowietrzanie instalacji. Odległość między kolektorami  wynosi 100 mm. W ofercie dostępne są także przedłużenia komory do 600 mm.  
Wszystkie  komory  rozdzielaczowe  poddawane  są  próbie  szczelności.  Szczelność  belek rozdzielaczowych testowana jest każdorazowo pod ciśnieniem 5 bar. Średnica  belki zbiorczej, rur dobiegowych jest dostosowana do wymagań i potrzeb klienta.

Źródło: Muovitech