Rozwój mikroinstalacji, mocne wyhamowanie farm PV – podsumowanie roku 2016

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

raport, fotowoltaika, 2016

Według danych, na jakie SBF POLSKA PV powołuje się w raporcie, na koniec 2016 roku moc skumulowana w polskich instalacjach fotowoltaicznych wyniosła niemal 163 MWp. Zmianie uległa struktura mocy, gdyż moc skumulowana w mikroinstalacjach przewyższyła moc skumulowaną w małych i dużych instalacjach OZE.

Fotowoltaika – jaki był rok 2016?

W 2016 r. mikroinstalacje PV zdominowały rynek fotowoltaiczny pod względem przyłączonej mocy. Pod koniec roku 2016 osiągnęła ona poziom niemal 96 MWp, przy 67 MWp mocy skumulowanej w małych i dużych instalacjach. Jest to równoznaczne z 59% udziałem wśród całkowitej mocy przyłączonych elektrowni PV. Jest to wynik o 29% lepszy od roku 2015. W ubiegłym roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 69 MWp instalacji PV o mocy do 40 kWp.

Przypomnijmy, że  w 2015 roku zainstalowano łącznie około 74MWp mocy. A ponad 30% z tej wartości to były mikroinstalacje.

Mikroinstalacje PV a pozostałe OZE

Niemal 99% mocy skumulowanej w mikroinstalacjach stanowią elektrownie fotowoltaiczne. Wszystkie pozostałe technologie odpowiadają za zaledwie 1,3% mocy zainstalowanej. Szacuje się, że na koniec roku 2016 w Polsce przyłączonych było niemal 15 tys. mikroinstalacji PV, przy czym pozostałe technologie OZE zmieściły się w niewielkiej liczbie 106 mikroinstalacji.

Wartość rynku fotowoltaicznego w Polsce

Z raportu wynika, że w ubiegłym roku, średni koszt budowy 1 MWp instalacji fotowoltaicznej spadła do 4,2 mln zł netto, czyli o ok. 0,25 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV ocenia, że na spadek cen ma wpływ rozwój technologii, coraz szersza dostępność oraz konkurencyjność urządzeń a także firm wykonawczych. Dodatkowym czynnikiem jest według autorów raportu „efekt skali” spowodowany wykonywaniem instalacji w ramach wygranych przetargów, na których wciąż czynnikiem decydującym o wygranej w większości przypadków jest cena. Szacuje się, że pod koniec roku 2016 wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych osiągnęła 311,4 mln zł.

Fotowoltaika oczami Ministerstwa Energii

Zdaniem autorów raportu, powyższe dane liczbowe przedstawiają ogromny potencjał technologii PV.

Potencjał w energetyce słonecznej zaczyna być również doceniany przez Ministerstwo Energii. „Trzeba uzupełnić mix energetyczny fotowoltaiką” – podkreślił Andrzej Kaźmierski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii podczas debaty „Energia ze słońca” w której uczestniczył również prezes Stowarzyszenia Branży fotowoltaicznej Polska PV. Andrzej Kaźmierski wypowiadał się wtedy w kontekście zarówno małych, indywidualnych systemów, jak i farm fotowoltaicznych. Według informacji, jakie podał Andrzej Kaźmierski, w systemie jest zapotrzebowanie na  niewielkie, rozproszone farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2 GW.

Podkreślił również, że fotowoltaika jest coraz bardziej rynkowa, ale ciągle jeszcze wymaga wsparcia. Wyjaśnił również, że na dzień dzisiejszy, rozwój fotowoltaiki wspierają wszyscy konsumenci energii. Wszystko m. in przez opłatę OZE, która widnieje na rachunku za energię elektryczną, czy opłatę na zielone certyfikaty, których mechanizm powoli wygasa ze względu na prawne regulacje.

Fotowoltaika w oczach autorów raportu

Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, pod którego okiem powstawał cytowany w artykule raport tak komentuje ostatni rok:

Rok 2016 przyniósł szczególnie dynamiczny rozwój mikroinstalacji oraz mocne wyhamowanie w zakresie montażu farm fotowoltaicznych. Mała liczba nowych farm fotowoltaicznych przyłączona w 2016 roku wynika w dużej mierze z dwóch przyczyn. Po pierwsze w połowie 2016 roku został zakończony system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla nowych instalacji po drugie zeszły rok był szczególnie ubogi w zakresie możliwości pozyskania dotacji na budowę elektrowni fotowoltaicznych.  Te dwa czynniki sprawiły, że wielu inwestorów bojąc się niepewności na rynku budowę farmy fotowoltaicznej chciało przesunąć do systemu aukcyjnego.

W zakresie mikroinstalacji druga połowa roku przyniosła wyraźną stabilizację po wprowadzeniu nowego systemu wsparcia polegającego na bezgotówkowym rozliczeniu energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci. Nowy system wsparcia dobrze koreluje także z licznymi programami parasolowymi realizowanymi przez gminy których nabory rozpoczęły się końcem 2016 roku a efekty realizacji tych programów zobaczymy w statystykach począwszy od roku 2017.

W raporcie SBF POLSKA PV czytamy, że do dalszego rozwoju fotowoltaiki niezbędne są odpowiednie regulacje finansowo-prawne oraz udogodnienia. Jedną z ważnych kwestii jest uproszczenie procesu przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz skrócenie jego czasu.

Z redakcyjnej perspektywy,  bardzo cieszy nas taki rozwój sytuacji w branży fotowoltaicznej. Jeszcze cztery lata temu fotowoltaika to była wielką niewiadomą. Kilka lat intensywnych działań edukacyjnych sprawiło, że Polacy coraz częściej kojarzą hasło ”fotowoltaika” czy „prąd ze słońca” jako realne rozwiązanie, które może uzdrowić środowisko i przynieść wymierne korzyści finansowe.

Mamy nadzieję, że świadomość polskiego społeczeństwa ciągle będzie rosła, a wraz z nią liczba mikroinstalacji. Pozostaje tylko szukać dobrych rozwiązań, sprawdzonych instalatorów i ewentualnych dotacji, by bilans finansowy całej inwestycji był jak najlepszy.

Źródło:  „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020”, SBF POLSKA PV


Cały raport do pobrania ze strony SBF POLSKA PV - tutaj


Zobacz również