Gmina Tyczyn z województwa podkarpackiego, Czemierniki z województwa lubelskiego, Wiśniew z województwa mazowieckiego oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn z województwa łódzkiego, otrzymają od Narodowego Funduszu łącznie prawie 300 tysięcy złotych na przygotowanie się do efektywnego korzystania z NFT. Strategie rozwoju elektromobilności mają powstać do końca czerwca 2020 r. Łącznie to już 145 dofinansowanych projektów.

Umowy z gminami zostały podpisane podczas konferencji NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów” 11 grudnia 2019 r. w Warszawie.


Pompy ciepła, fotowoltaika i elektromobilność na wyciągnięcie ręki i pod jednym dachem! Zapraszamy na GLOBEnergia show!


Planowane działania gmin

W ramach planowanych strategii gminy planują podjąć różnorakie działania. Są to między innymi utworzenie multimodalnego centrum przesiadkowego z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, wdrożenie systemu monitorowania ruchu na głównych węzłach komunikacyjnych w gminie Tyczyn, budowa punktów ładowania pojazdów przy budynkach użyteczności publicznej, opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z punktami ładowania, zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby gminy Czemierniki, stymulowanie popytu na rzecz elektrycznych środków transportu w gminie Wiśniew, stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w gminie Skierniewice, zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w gminie oraz uatrakcyjnienie i ułatwienie poruszania się komunikacją publiczną w gminie Błaszki, czy też stworzenie zintegrowanej sieci transportowej dla elektrycznych pojazdów w gminie Działoszyn.

Program wsparcia

Gminy są beneficjentami programu kierowanego do powiatów oraz gmin lub ich związków – Gepard II. Dzięki podpisanym umowom każda z gmin otrzyma po około 49 tys. zł.

Budżet całego programu wynosi do 12 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania brana jest pod uwagę liczba mieszkańców. Nabór wniosków odbywał się od 15.10.2018 r. do 04.02.2019 r., a wpłynęło ich 240. Wsparcie otrzyma 219 projektów, z których podpisano już 145 umów razem z sześcioma opisanymi powyżej.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Wciąż czekamy na ogłoszenie konkursu przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu na dopłaty dla osób fizycznych przy zakupie pojazdu elektrycznego. Być może uda się, że konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia