Podczas otwarcia konferencji wiceminister Michał Kurtyka mówi: – Dostrzegamy potrzebę podejmowania działań na rzecz popularyzacji i rozwoju produkcji chłodu z ciepła sieciowego.

W trakcie dyskusji podkreślone zostały zalety wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji budynków. Zaliczono do nich m.in. zagospodarowanie nadwyżek produkcji ciepła z elektrociepłowni latem, odciążenie sieci elektroenergetycznej w upalne dni (zmniejszające ryzyko wystąpienia niedoboru energii elektrycznej) oraz poprawę efektywności energetycznej w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań z wykorzystaniem chłodziarek sprężarkowych.

Podczas spotkania prof. Wojciech Nowak z Centrum Energetyki AGH omówił technologię produkcji chłodu w oparciu o chłodziarki adsorpcyjne. Zaprezentowane zostały również doświadczenia z realizacji projektów pilotażowych i pracy komercyjnych instalacji w Krakowie, Częstochowie i Zielonej Górze.

Zaletami rozwoju chłodu sieciowego przedstawianymi przez Macieja Tomaszewskiego, Dyrektora Handlowego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., są między innymi:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej w letnim szczycie obciążenia systemu energetycznego,
  • Poprawa efektywności wykorzystania systemów ciepłowniczych (źródeł wytwarzania jak również sieci ciepłowniczych),
  • Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
  • Wyeliminowanie szkodliwych dla środowiska freonów stosowanych w agregatach sprężarkowych.

Konferencja poświęcona perspektywom rozwoju produkcji chłodu z ciepła sieciowego, źródło: Ministerstwo Energii

Konferencja poświęcona perspektywom rozwoju produkcji chłodu z ciepła sieciowego, źródło: Ministerstwo Energii

Uczestnicy konferencji podkreślali potrzebę zmian regulacyjnych, rozwoju technologii oraz wsparcia inwestycyjnego w ramach środków krajowych oraz funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., spółek energetycznych oraz środowisk naukowych.

Konferencyjne prezentacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Energii.

Źródło: me.gov.pl