Na dynamikę rozwoju polskiej fotowoltaiki wpływa wiele czynników. Przykładowo program Mój Prąd, w którym można uzyskać do 5 tysięcy nieopodatkowanej dotacji, nowelizacja Ustawy o OZE, która rozszerzyła definicję prosumenta o przedsiębiorców, aukcje OZE, czy też ujednolicenie stawki Vat do 8%, na które wciąż jeszcze czekamy. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. optymistycznie zakłada, że w ciągu dwóch dekad łączna moc instalacji PV wzrośnie do ponad 20 GW. W tym roku, na początku października, moc zainstalowana z PV w Polsce przekroczyła 1GW.

Zasoby

Wysokie zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne sprawiają, że miedź jest obecnie surowcem o znaczeniu strategicznym. Najwięksi światowi producenci miedzi to filary gospodarki – zarówno w skali krajowej, jak i globalnej. Szacuje się, że największe światowe zasoby miedzi znajdują się w: Chile, Peru, Australii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indonezji, Rosji oraz w Polsce. Najwięcej rudy wydobywają natomiast: Chile, Peru, Chiny, USA, Australia, Meksyk, Kanada, Szwajcaria, Polska oraz Kazachstan.

Wzrost popytu na miedź

Jak podaje Europejski Instytut Miedzi, jeśli przewidywania dotyczące mocy zainstalowanej się sprawdzą, odczuwalnie wzrośnie zapotrzebowanie na miedź. Dlaczego? Bo ten metal jest kluczowym składnikiem systemów energii słonecznej, zwiększającym ich wydajność i niezawodność. Doskonale przewodzi prąd i ciepło, co jest kluczowe w magazynowaniu i dystrybucji energii słonecznej.

Jak podaje Copper Development Association Inc., w instalacjach służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, posiadających miedziane uzwojenia, rurki i kable, wykorzystuje się od 4 do 6 razy więcej tego metalu aniżeli w przypadku instalacji produkujących energię z paliw kopalnych.

Jak powiedział Michał Ramczykowski, prezes zarządu Europejskiego Instytutu Miedzi, w systemach fotowoltaicznych zużywa się przeciętnie około 4,7 tony miedzi na 1 MW mocy.
Oznacza to, że zakładając że w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce będzie ok 20 MW mocy zainstalowanej z PV, będziemy potrzebować dodatkowych 87 tys. ton miedzi do stworzenia instalacji. Wzrost zapotrzebowania zostanie zaobserwowany w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Polska posiada duże złoża miedzi i jest jednym z czołowych producentów tego metalu na świecie. Według prezesa EIM, można założyć, że dzięki rozwojowi OZE czeka nas prawdziwa gorączka miedzi.

Recykling w przemyśle

Zaletami miedzi nie jest tylko dobra przewodność, czy też niezawodność. Jej znaczącą zaletą jest możliwość wielokrotnego poddawania recyklingowi bez utraty wydajności. Co ważne, produkt pochodzący z odzysku nie jest gorszej jakości niż ten z produkcji pierwotnej. Dodatkowo,recykling miedzi jest energooszczędny i wymaga do 80-90% mniej energii niż produkcja pierwotna.
Wzrost świadomości ekologicznej europejskich społeczeństw może przyczynić się do stopniowego zwiększania znaczenia projektów recyklingowych w przemyśle. Miedź jest niezbędnym składnikiem efektywnej transformacji energetycznej. W ciągu ostatniej dekady, już około połowa rocznego wykorzystania miedzi w UE pochodziła z odzysku.

Jak podkreśla Prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofer IFF, każda dodatkowa instalacja PV oznacza z jednej strony minimalizację emisji, a z drugiej rozwój instalacji elektrycznej, a następnie rozbudowę i wzmocnienie sieci niskiego i średniego napięcia, co powoduje również zwiększenie zapotrzebowania na miedziowy surowiec.

Źródła: Europejski Instytut Miedzi, kghm.com

Redakcja GLOBEnergia