Rozwój sektora energii wiatrowej w Portugalii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

struktura produkcji energii elektrycznej - 2007

Wiatr jest sprzymierzeńcem portugalczyków już od dawnych czasów, kiedy to w żaglach pozwolił im na zmianę biegu historii i rozpocząć epokę odkryć. Położona nad Atlantykiem Portugalia jest krajem o niewielkich zasobach naturalnych będących źródłami energii, takimi jak węgiel, ropa czy gaz.  Oznacza to wysokie uzależnienie energetyczne (82,9% w 2007) związane z importem tradycyjnych czynników energetycznych. Gdyby Portugalia miała tak duże złoża jak Polska, z całą pewnością nie stawiałaby tak zdecydowanie na energię z OŹE, niestety, nie ma ich…
Z tego też powodu w ostatnich latach konsekwentnie wdrażana jest polityka wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, woda czy wiatr, których w Portugalii nie brakuje. Tak więc energia czerpana z OŹE staje się coraz ważniejsza w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Rys. 1. Struktura produkcji energii elektrycznej (2007)

 

zobacz także

Szlakiem elektrowni wiatrowych w Polsce

elektrownie wiatrowe w portugali

W 2008 roku 43% energii elektrycznej produkowanej w Portugalii pochodziło z OŹE. Pod tym względem Portugalia zajmuje 3 miejsce w Europie po Austrii i Szwecji.) W roku 2001 moc zainstalowana w 16 parkach wiatrowych i pochodząca z 173 turbin wynosiła 114 MW. W roku 2002 RNT (Krajowa Sieć Przesyłowa) wynosiła 6437 km i posiadała moc 17.667MW, z czego jedynie 168MW pochodziło z energii wiatru. W 2004 istniało już 71 parków i 441 turbin produkowało 537 MW.  Pod koniec 2007 roku Portugalia była dziesiątym w skali światowej producentem energii elektrycznej pochodzącej z siły wiatru i czwartym biorąc pod uwagę swój obszar i poziom ludności. Zgodnie ze sprawozdaniem Global Wind Energy Council (GWEC) z roku 2007 Portugalia posiada zainstalowany potencjał w wysokości 2165 MW, co odpowiada 2,3% rynku światowego. W tym też roku RNT posiadała 7426 km sieci o mocy 23.097 MW.

Według danych Generalnej Dyrekcji do spraw Energii i Geologii (DGEG) produkcja energii elektrycznej pochodzenia wiatrowego wynosi obecnie 9% całkowitego zapotrzebowania energetycznego Portugalii i do końca 2010 przewiduje się wzrost do 15%.

GRUPA CJR wyspecjalizowała się w zakresie kompleksowej budowy parków wiatrowych. Jako przedsiębiorstwo bezpośrednio zaangażowane w rozwój tego sektora jesteśmy świadkami tego dynamicznego rozwoju. Nasze doświadczenie we współpracy niemal z wszystkimi producentami turbin oraz na wielu rynkach pozwoliło nam na zbudowanie dotychczas parków o łącznej mocy 775MW.

Największym obecnie parkiem wiatrowym w Europie jest Park Alto Minho, usytuowany na północy Portugalii, o mocy 200 MW. Praca ponad 90 turbin wiatrowych pozwala na redukcję 466.000 ton emisji CO2 w skali roku, co jest bardzo dużym osiągnięciem.

Tak dynamiczny wzrost zainstalowanej potencji wymagał naturalnie rozwiązania kwestii związanych z przyłączaniem wyprodukowanej w parkach wiatrowych energii do sieci przesyłowych i rozdzielczych.
Portugalia spełniając założenia Protokołu z Kioto rozbudowała i przeorganizowała więc swoją sieć energetyczną i zdecydowanie stawia na OŹE.

Danuta Kondek
Paulo Silva
CJR  Polska Sp. Z O.O.

Cały artykuł - GLOBEnergia 2/2009

GLOBEnergia 2/2009
GLOBEnergia 2/2009