PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej Dębe. Prace mają zostać zakończone w 2022 r. Po tym czasie produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17 procent. Energia produkowana w trakcie roku przez elektrownię ma wzrosnąć do poziomu ok. 120 GWh/rok.

O elektrowni

Elektrownia Wodna Dębe pracuje od 1963 roku. Zbudowano ją przy stopniu wodnym, obejmującym 230-metrową zaporę na rzece Narew. Budynek elektrowni stanowi element budowli piętrzącej wodę. Jego część podziemna składa się z dwóch bloków żelbetowych. W każdym z nich zamontowane zostały dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m. Turbiny są sprzężone z generatorami o mocy 6,25 MVA każdy. W części nadziemnej znajduje się: hala maszyn z pomieszczeniami technologicznymi, nastawnią, rozdzielnią niskiego napięcia oraz halą montażową.

Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m³/s.

elektrownia wodna dębe

fot. PGE

 

 

Podejmowane działania

Modernizacja przeprowadzana w elektrowni wodnej Dąbe będzie obejmować wymianę wyposażenia technologicznego. Zostaną wymienione wszystkie turbiny, generatory, układ przepływowy, regulacji, wzbudzenia. Zostanie wymieniona także instalacji elektrycznej i odwodnienia wraz z elementami wyposażenia takimi jak: pompy, zawory oraz zasuwy.

Rozpoczęta w tym miesiącu inwestycja przyniesie EW Dębe liczne korzyści. Obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych zostanie scentralizowana i zautomatyzowana. Poprawi się także efektywność energetyczna elektrowni. Minimalizacja użycia ropopochodnych środków smarnych i wymiana ich na rzecz materiałów biodegradowalnych pozwoli na eliminację potencjalnego wpływ na środowisko.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do bezawaryjności elektrowni przez kolejne co najmniej 40 lat. Pozwoli na to między innymi pełna automatyzacja turbozespołów, najwyższa dyspozycyjność i niezawodność pracy, poprawa ergonomii obsługi oraz radykalne zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Nie tylko energetyka wodna

Modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe to jedno z dwóch działań podjętych ostatnio przez PGE w ramach rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wczoraj PGE opublikowało informację, że na terenie dwóch farm wiatrowych, PGE Energia Odnawialna przetestuje innowacyjny system firmy Bioseco, chroniący ptaki przed kolizją z turbinami wiatrowymi.

Możecie o tym przeczytać więcej na naszej stronie!

źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia