Plany MKiŚ i NFOŚiGW

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, poinformował podczas konferencji, że przedstawiciele resortu byli na jesieni w woj. zachodniopomorskim w celu zorientowania się w sytuacji dotyczącej budynków wielorodzinnych. Zdecydowano, że wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego zostanie uruchomiony pilotaż wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

– Obszar budynków wielorodzinnych pozostawał do tej pory poza sferą bezpośredniej interwencji. Chcemy przetestować i zdiagnozować praktyczne możliwości poradzenia sobie z tym problemem. Jest to wyzwanie techniczne, gdyż nierzadko są to stare budynki, ale też budynki społeczne, gdyż wymiana ciepła dotyczy wielu lokali. W zachodniopomorskim znaczna część mieszkalna stanowi budynki popegeerowskie. Chcemy wymienić minimum 500 nieefektywne źródła ciepła – poinformował przedstawiciel resortu.

Budżet programu to 10 mln zł. Na razie nie wskazano terminu zakończenia pilotażu, decydenci będą reagować na bieżąco, w zależności od tego ile wspólnot mieszkaniowych zdecyduje się na wzięcie udziału w programie. Do końca marca 2022 r. beneficjenci będa mogli podpisać stosowne umowy w ramach pilotażu. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski poinformował, że na pytanie ile nieefektywnych źródeł ciepła znajduje się w budynkach wielorodzinnych, będzie można odpowiedzieć po uruchomieniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Pilotaż technologiczny

Maciej Chorowski, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiedział, iż jest to bardzo ważny pilotaż, gdyż obejmuje trudną kategorię obiektów.

– Obiekty te są na tyle duże, że termomodernizacja nie jest pojedynczą decyzją właścicielską. Względem nich nie opracowano skutecznych rozwiązań technologicznych umożliwiających przejście na źródła zeroemisyjne. Mam nadzieję, że program pozwoli nam na ocenę skuteczności implementacji technologii jak wydajne pompy ciepła, wyprowadzenie emisji z budynków wielorodzinnych poprzez całkowitą likwidację kominów, zastąpienie rozproszonych źródeł ciepła źródłami zintegrowanymi. Z jednej strony będziemy dążyli do jedności technologicznej, z drugiej strony chcemy, aby mieszkańcy tych budynków wykazali się pewnym wspólnym myśleniem. Jest to pilotaż technologiczny, ale ukierunkowany na uwspólnienie działań wspólnot mieszkaniowych – powiedział przedstawiciel NFOŚiGW.

Paweł Mirowski, dodał że już jutro startuje nabór wniosków dla beneficjentów, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych i nie mieli dotychczas możliwości składania wniosków dotyczących eliminacji nieefektywnych źródeł ciepła. Preferowane będą wnioski wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie dla wspólnot, w zależności od liczby lokali i zakresu działań, będzie wynosiło od 40 do 290 tys. zł – tyle wspólnota może dostać bezzwrotnej dotacji – poinformował Mirowski. Realizatorem programu jest WFOŚiGW w Szczecinie.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom