Michała Kurtyka, ministra klimatu i środowiska, podkreślił podczas wydarzenia, że takie programy jak Czyste Powietrze są skierowane dziś głównie do budynków jednorodzinnych.

– Coraz śmielej chcemy iść w stronę budynków wielolokalowych, stąd uruchomienie pilotażu, do którego woj. dolnośląskie jest szczególnie predestynowane. W planie jest uruchomienie podwyższonego dofinansowania na termomodernizację, instalacje ekologicznego źródła ciepła i energii elektrycznej. Są to budynki pomiędzy 3-20 lokali, które są specyfiką gminy Nowa Ruda – powiedział przedstawiciel resort.

Kurtyka dodał, że w przypadku Nowej Rudy tkanka mieszkaniowa jest całkowicie inna od tej w woj. zachodniopomorskim, gdzie uruchomiono już taki pilotaż w kwietniu 2021 roku. W dolnośląskiej gminie zostanie uruchomiony program z podwyższonym poziomem dofinansowania.

Ireneusza Zyska, wiceminister klimatu i środowiska powiedział, że największy w historii program związany z walką ze smogiem będzie realizowany także w woj. dolnośląskim i będzie dedykowany budynkom wielorodzinnym.

– Jeśli w budynku wszyscy zgodnie podejmą decyzję, że chcą wymienić źródło ciepła i zrealizować termomodernizację, będą mogli liczyć na dofinansowanie sięgające 290 tys. zł – dodał Zyska.

Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedział, że program Czyste Powietrze musiał zostać zestandaryzowany tak, aby był dostępny dla każdego i aby ograniczyć biurokratyzację. Pilotaż uwzględnia specyfikę Dolnego Śląska. Będą premiowane jedność, czyli kompatybilność z architekturą innych budynków (zabytków), oraz technologie tj. jak pompy ciepła, które mogą być rozważane jako źródło podstawowe.

Anna Zawiślak, zastępca wójta Nowej Rudy potwierdziła, że problem jest bardzo duży po stronie wielorodzinnych, gdzie są nawiązane wspólnoty. Mieszkańcy chcą często remontować budynki, ale nie ma dostatecznych środków.

Dofinansowanie

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 30-45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie Czyste Powietrze konieczne będzie tu zaświadczenie z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Pilotaże dla budynków wielorodzinnych

W kwietniu 2021 r. NFOŚiGW ruszył z dwoma pilotażami dla budynków wielorodzinnych w Polsce. Pierwszy z nich zainaugurowano w województwie zachodniopomorskim. Budżet programu to 10 mln zł. W planie jest wymiana minimum 500 nieefektywnych źródeł. Wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji w kwocie od 40 tys. do 290 tys. zł.

Kolejny pilotaż ruszył w gminie Pszczyna, w jednej z gmin z największym poziomem smogu. W możliwości dofinansowania przedsięwzięć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji skorzysta 180 budynków wielorodzinnych.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł. jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Pilotaże w woj. zachodniopomorskim, w Pszczynie oraz Nowej Rudzie są odpowiedzią na potrzeby budownictwa wielorodzinnego.

Redakcja GLOBEnergia