Rusza program dla prosumentów

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 24877024pan

NFOŚiGW prezentuje projekt wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego Prosument. NFOŚiGW zaprasza do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji w ramach konsultacji wdrażanych programów.

Program ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Będzie opierał się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Zakłada się budżet programu na lata 2014-2020 w wysokości 600 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2018 r. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Prezentowane wymagania techniczne składają się z trzech części:
- wymagań ogólnych dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć,
- wymagań szczegółowych,
- wymagań dotyczących uprawnień do montażu instalacji.
Treść wymagań jest wynikiem pracy grupy ekspertów reprezentujących Fundusz oraz szereg organizacji branżowych i instytutów naukowych. Podstawowym celem tych wymagań jest określenie prostych wytycznych dla każdego rodzaju przedsięwzięcia, które jednocześnie będą na tyle precyzyjne, że zapewnią dofinansowanie jedynie urządzeń wysokiej jakości i sprawności energetycznej.
Zapraszamy wszystkie osoby, które dysponują odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz wiedzą praktyczną, do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 17 stycznia 2014 r.
Źródło: NFOŚiGW