Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. Osoby fizyczne mogą uzyskać preferencyjną pożyczkę w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

 

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku. Minimalna wysokość pożyczki to 20 000 zł, a maksymalna – 100 000 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.
Limit środków przypadających na 2016 r. wynosi 10 000 000 zł.

 

W ramach Programu zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
  1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
  2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
  3. Ocieplenia stropów piwnic,
  4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca, a w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

 

Poprawa efektywności energetycznej ma przełożyć się na zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływają na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

 

W celu złożenia wniosku o pożyczkę należy dokonać rejestracji w Portalu Beneficjenta.
Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników (po rejestracji i aktywacji konta na Portalu Beneficjenta w zakładce Program Jawor).

 

Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta, a następnie wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w siedzibie Funduszu, osobiście lub pocztą:
ul.Kanonicza 12, 31-002 Kraków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten Program.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące składania wniosku o pożyczkę w ramach Programu JAWOR dostępne są tutaj.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie