Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację kolejnego etapu projektu pod tytułem „Biogazownie korzyści czy zagrożenia”. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych i władz samorządowych w zakresie funkcjonowania i działania biogazowni oraz ich wpływu środowisko. Ważnym elementem projektu jest obalenie funkcjonujących w społeczeństwie mitów na temat instalacji biogazowych i promowanie rzetelnej informacji w tej tematyce. Projekt zawiera różne formy edukacji ekologicznej dostosowane do wymagań grupy docelowej. Planowane jest przeprowadzenie 70-ciu 7-godzinnych szkoleń z elementami warsztatów dla 1050 uczestników, opracowanie i wydanie poradnika o biogazowniach oraz prezentacji multimedialnej o tej samej tematyce. Więcej informacji na www.biogazownie.fwie.pl