Program Czyste Powietrze zostanie uroczyście zainaugurowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego już 7 września!  A już jutro rozpocznie się ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce.  Nabór wniosków przewiduje się od 17 września z naszych nieofijcalnych informacji. Poznajcie odpowiedzi na kluczowe pytania na naszym portalu Termomodernizacja.pl

Dotacja? Pożyczka? A może jedno i drugie? Sam decydujesz!

Głównym celem Programu Czyste Powietrze będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach Programu będziemy mogli otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji lub dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki. Program Czyste Powietrze może okazać się niepowtarzalna okazją do wspófinansowania kompleksowej  termomodernizacji.  Z wymianą źródła ciepła oraz montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii! Zakres tego rodzaju prac będzie musiał wynikać z audytu energetycznego lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Polecamy nasz serwis specjalny dla programu Czyste Powietrze – www.termomodernizacja.pl

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze?

Jeżeli “zmieścimy” się z kosztami zakupu oraz montażu urządzeń i instalacji do 31 grudnia 2019 r. przy budynku nowo budowanym domu to możemy dofinansować: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze – co musisz wiedzieć?

Nieoficjalnie mówi się, że w przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych można będzie współfinansować pompy ciepła pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Kolektory słoneczne – jakie produkty wesprze program Czyste Powietrze?

Instalacja musi służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Np. wspomagania centralnego ogrzewania.

Fotowoltaika w Czystym Powietrzu. Jakie warunki dla instalacji?

Tu również tak samo jak w przypadku kolektorów koszty związane z zakupem i montażem instalacji spełniających określone wymagania będzie można współfinansować w formie pożyczki pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie izolacyjności od roku 2021.

Wentylacja – chcesz dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze? Musisz to wiedzieć!

Nieoficjalnie dotarliśmy do informacji, iż maksymalny koszt takiej wentylacji, aby mogła być kosztem kwalifikowanym do dofinansowania może wynieść do 10 000,00 zł. Jeśli koszty robót przekroczą ten limit, kwota powyżej 10 tys. zł stanowić będzie koszt niekwalifikowany – który ewentualnie można będzie sfinansować z pożyczki z BOŚ-u.

Intensywność dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

Sprawdź intensywność dofinansowania i co wliczać do dochodu?

 

Redakcja GLOBEnergia