2 stycznia ruszył nabór wniosków dla banków, które chcą udzielać kredytów w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

 
Na podstawie wniosków wybrane zostaną banki, którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie udostępniał środki przeznaczane na udzielanie kredytów z dotacjami. Kredyty i dotacje będą dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski można składać od 16.01.2015 do 30.01.2015. Procedura umożliwia składanie wniosków również przez grupy banków (zrzeszenia, konsorcja).
Warto przypomnieć, że dofinansowania udzielane przez banki będą mogły pokryć łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji w tym 20-40% w formie dotacji, a pozostałe w postaci kredytu bankowego, oprocentowanego 1% w skali roku. Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w 2015 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 20 mln zł.


Zasadniczy Prosument ruszy już w lutym? – czytaj więcej 


Chcesz zostać Prosumentem, ale nie wiesz od czego zacząć?