Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielni mieszkaniowych od 1 marca mogą stać się beneficjentami rewolucji fotowoltaicznej dzięki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW. Zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziło apetyt resortu do dalszych działań. Ministerstwo Klimatu we współpracy z NFOŚiGW rozszerza ofertę finansową fotowoltaiki, wprowadzając pilotaż, który włączy budynki wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w trwającą rewolucję fotowoltaiczną.

Słoneczne dachy

27 stycznia 2020 r., w siedzibie Narodowego Funduszu zainaugurowano projekt „Słoneczne Dachy”. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny i Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Dokument określił zasady współpracy między stronami, polegające przede wszystkim na opracowaniu finalnej wersji regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z umową, NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne pożyczki (do 10% umorzenia), a resztę budżetu, czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Nabór wniosków ruszył 1 marca.

Nowy program

Obsługa nowego programu spoczywa na barkach poznańskiego Funduszu. WFOŚ będzie dofinansowywać spółdzielniom i wspólnotom dwa rodzaje przedsięwzięć. Fotowoltaika uzyska wsparcie z pieniędzy udostępnionych przez NFOŚiGW, zadania termomodernizacyjne sfinansuje poznański WFOŚ z własnych zasobów.

Nabór wystartował 1 marca. Dofinansowanie – na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW – może być udzielone w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku).

Składanie wniosków

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl od 01.03.2020 r. do wyczerpania puli środków.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Wrocław – przykładem

We Wrocławiu znajduje się największa miejska rozproszona elektrownia PV.Instalacja została uruchomiona w 2018 roku na spółdzielni mieszkaniowej. Składa się na nią aż 2771 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na 35 dachach bloków. Łączna moc instalacji to 739 kWp, a zajmuje ona około 0,5 ha. Wartość inwestycji wyniosła 4,2 mln zł i została w całości sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Prosument” z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł rozłożonej na 8-9 lat.

Jak powiedział Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW, przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe pokazał, że zamiast płacić rachunki za prąd, lepiej spłacać tani kredyt. Teraz przyszedł czas na Poznań!

Redakcja GLOBEnergia