Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do stacji ładowania 

7 stycznia ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Przy pomocy dotacji, w Polsce powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Dofinansowanie można uzyskać na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW. O środki mogą się ubiegać samorządy, firmy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Dotacje będą miały charakter bezzwrotny. Budżet na realizację naboru wynosi do 315 tys. zł.

Dofinansowanie wynosi do 30 proc. kosztów budowy ogólnodostępnej stacji ładowania. Ponadto, jak czytamy na stronie programu, intensywność wsparcia ulegnie zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania będzie usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys., lub zostało zarejestrowanych mniej niż 60 tys. pojazdów samochodowych, lub mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Według danych na koniec października 2021 roku, w Polsce funkcjonowało 1 712 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co odpowiada 3337 punktom. Większość z nich (69 proc.) stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW, a 31 proc. - szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). Tylko w październiku 2021 roku uruchomiono 37 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (57 punktów).

Nie będzie infrastruktury ładowania bez rozwoju sieci

Wraz ze wsparciem infrastruktury ładowania przewidziano także pomoc dla operatorów sieci dystrybucyjnych. NFOŚiGW pomoże operatorom w inwestycjach w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel NFOŚIGW przeznaczy 1 mld złotych. 13 grudnia 2021 roku rozpoczął się pierwszy nabór wniosków.

Operatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Pieniądze w formie dotacji będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.

Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, pod koniec listopada 2021 roku po polskich drogach jeździło łącznie 35 222 samochody elektryczne. Większość z nich stanowiły hybrydy typu plug-in.

Warto dodać, że w trakcie COP26 przyjęto deklarację wprowadzenia zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych w 2035 roku. Jednym z sygnatariuszy jest Polska. 

Źródło: NFOŚiGW, PSPA, PZPM

Zobacz również