I faza do grudnia 2021 r.

W listopadzie informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że od stycznia 2021 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny. I faza programu już ruszyła, a wniosek należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o pomoc finansową w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w trybie ciągłym, w okresie od 04.01.2021 r. do 15.12.2021 r. lub do wyczerpania środków alokacji. Ułatwieniem jest możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1,3 mld zł, w tym 1,1 mld dla bezzwrotnych form dofinansowania oraz 200 mln zł dla zwrotnych form dofinansowania.

Cele i budżet

Realizacja programu Zielony Transport Publiczny ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Rząd na uwadze ma rozwój technologii związanych z wodorem oraz elektromobilnością.

Zainteresowane podmioty mogą starać się o dofinansowanie:

– nabycia/leasingu autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

– nabycia/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

– nabycia/leasing nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów.

Można składać także wnioski o dofinansowanie modernizacji i/lub budowy infrastruktury, która pozwoli na obsługę i odpowiednie użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów. Są to punkty ładowania EV oraz punkty tankowania wodoru. Infrastruktura może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi transportu publicznego.

Rozwój polskiej strategii wodorowej

Technologie wodorowe są istotnym elementem osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu  oraz kluczowym projektem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W pierwszej połowie 2021 r. zostanie przyjęta polska strategia wodorowa. Wizją polskiej strategii wodorowej jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Ma się do tego przyczynić rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dokument zakłada stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2000 autobusów wodorowych w 2030 r. Planowany jest także rozwój sieci bazowej poprzez budowę 32 stacji tankowania wodoru.

 

Redakcja GLOBEnergia