Ruszył program Agroenergia – wnioski mogą składać rolnicy i WFOŚiGW

121 rozwojBiogazRol
Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
121 rozwojBiogazRol

Podziel się

Zadaniem programu jest zwiększenie produkcji energii w instalacjach OZE w sektorze rolniczym. Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł oraz dla zwrotnych form dofinansowania – do 46,6 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2027, natomiast nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym. Okres kwalifikowalności kosztów wskazano od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (czyli rolników) będzie realizowany przez wfośigw, które zawrą z NFOŚiGW umowy udostępnienia środków. Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji wynosi 50 mln z (na lata 2021 – 2027).

Wojewódzkie fundusze mogą składać wnioski w terminie od 20.07.2021 r. – 28.07.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Pierwsza część programu Agroenergia obejmuje mikroinstalacje (PV i wiatrowe), pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe (fotowoltaika lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła). O dofinansowanie tych instalacji będa mogli się ubiegać rolnicy w późniejszym terminie.

Inwestycje będą dofinansowane wyłącznie poprzez dotacje do 20 proc. kosztów kwalifikowanych. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 proc. kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Druga część Agroenergii obejmuje dofinansowanie do biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW. Możliwość jest także dofinansowania magazynu energii (do 20 proc. kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie jest udzielane od wczoraj w formie dotacji lub pożyczki. Pożyczka obejmuje 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast dotacja 50 proc. kosztów kwalifikowanych, w zależności od mocy instalacji.

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 74,5 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania do 48,4 mln zł, dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 mln zł.

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków. NFOŚiGW potwierdził, że 20 lipca w NFOŚiGW rozpocznie się nabór dla części 2) programu Agroenergia. “Na tę chwilę (godz. 14:15) generator składania wniosków (GWD) nie został wprawdzie jeszcze uruchomiony, ale nastąpi do końca dzisiejszego dnia” - poinformował nas wczoraj NFOŚiGW.

Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Jak wskazuje NFOŚiGW, o dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. Ponadto wniosek może złożyć osoba prawna będąca także właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom