5 marca 2013 r. Komisja UE opublikowała rozporządzenie nr 182/2013 w sprawie rozpoczęcia rejestracji importowanych na teren Unii Europejskiej modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i ich głównych komponentów (tj. ogniw i płytek). Rejestracją objęte będą wszystkie elementy pochodzące lub wysyłane z Chin, opisane obecnie kodami CN:
– ex 3818 00 10,
– ex 8501 31 00,
– ex 8501 32 00,
– ex 8501 33 00,
– ex 8501 34 00,
– ex 8501 61 20,
– ex 8501 61 80,
– ex 8501 62 00,
– ex 8501 63 00,
– ex 8501 64 00,
– ex 8541 40 90.

Ogniwa i płytki mają grubość nieprzekraczającą 400 μm.
Decyzja o rozpoczęciu rejestracji przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i ich głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) jest wynikiem wszczęcia dwóch postępowań ochronnych w odniesieniu do tego towaru z Chin. Jako pierwsze, 6 września 2012 roku zostało wszczęte postępowanie antydumpingowe, drugie natomiast, postępowanie antysubsydyjne, wszczęto 8 listopada 2012 r. Oba postępowania wszczęła Komisja Europejska w następstwie skargi złożonej przez EU ProSun w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek).
Rozporządzenie weszło w życie 6 marca 2013 roku. Natomiast rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 
Źródło:
www.mg.gov.pl