Ruszyła ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu. Jak wziąć kredyt antysmogowy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od wczoraj w ramach programu Czyste Powietrze beneficjenci mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na termomodernizację domu lub wymianę starego kotła. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi instytucjami finansowymi, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki mogą sięgnąć nawet do 100 tys. zł.

NFOŚiGW informuje, że część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przypadku ścieżki bankowej rozpoczęcie danego przedsięwzięcia może być zrealizowane od daty złożenia wniosku. Okres jego realizacji wynosi 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ten z kolei jest rozliczany w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Nie przewidziano możliwości korekty wniosku - należy go ponownie złożyć.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

1,5 mld zł w ścieżce bankowej

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Kredyty z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego

Ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki takiemu rozwiązaniu banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową. Ponadto gwarancja zabezpiecza 80 proc. aktualnego kapitału kredytu.

W jaki sposób skorzystać z kredytu w ramach programu Czyste Powietrze?

Wiele osób rozważających wzięcie udziału w programie Czyste Powietrze zastanawia się w jakiś sposób skorzystać m.in. z kredytu antysmogowego. NFOŚiGW wskazał 5 najważniejszych kroków.

Po pierwsze - należy udać się do oddziału banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. W “okienku” należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Jeżeli będziemy mieć problem z formalnościami, to odpowiedni pracownik banku pomoże wypełnić dokumenty.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej bank składa w imieniu beneficjenta wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, bank wypłaca kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi automatycznie po podpisaniu umowy dotacji.

Inwestycję należy zrealizować w terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację), a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

Wfośigw wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również