Krajowy Konkurs Energetyczny powstał po to, by promować z jednej strony ambitną młodzież, a z drugiej — świadomość energetyczną i ekologiczną. Problematyka racjonalnego zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, w obliczu zmian klimatycznych wymaga coraz większej uwagi.

Po raz kolejny chcemy zachęcić uczniów i studentów do pochylenia się nad problemami, przed którymi staje współczesny świat. W tym roku mogą wykazać się swoją wiedzą i kreatywnością między innymi w tematach energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii w gminach czy elektromobilności. Mogą też popuścić wodze fantazji i wyobrazić sobie drogę naszego kraju do neutralności klimatycznej czy uniezależnienia od paliw kopalnych — mówi dr Halina Rechul, autorka idei konkursu.

W XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 1996-2002. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnej pracy badawczej lub projektu na jeden z pięciu tematów określonych regulaminem. Prace można nadsyłać do 19 czerwca 2020 roku. Oceni jury złożone z ekspertów ze świata energetyki, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Organizatorami XII edycji konkursu są Fundacja Świadomi Klimatu oraz Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój z Jaworza, a partnerem strategicznym — gmina Jaworze.

Więcej informacji

Wszystkie informacje o konkursie, w tym regulamin XII edycji i niezbędne załączniki oraz formularze można znaleźć na stronach Fundacji Świadomi Klimatu (http://swiadomiklimatu.pl/) i gminy Jaworze (http://jaworze.pl/2018/02/02/x-krajowy-konkurs-energetyczny/). Bieżące informacje można śledzić też na fanpage’u konkursu (https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/).

Redakcja GLOBEnergia