Krajowy Konkurs Energetyczny powstał po to, by promować z jednej strony ambitną młodzież, a z drugiej — świadomość energetyczną i ekologiczną. Problematyka racjonalnego zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, w obliczu zmian klimatycznych wymaga coraz większej uwagi.

— Po raz kolejny chcemy zachęcić uczniów i studentów do pochylenia się nad problemami, przed którymi staje współczesny świat. W tym roku mogą wykazać się swoją wiedzą i kreatywnością między innymi w tematach energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii w gminach czy elektromobilności. Mogą też popuścić wodze fantazji i wyobrazić sobie drogę naszego kraju do neutralności klimatycznej czy uniezależnienia od paliw kopalnych — mówi dr Halina Rechul, autorka idei konkursu.

W XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 1998-2005. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych. Zadaniem pierwszej grupy wiekowej jest opracowanie zwięzłej prezentacji, podejmującej jedno z poniższych zagadnień:

  • Pojazdy elektryczne – przyszłość transportu i energetyki?
  • Po co nam energooszczędne budownictwo?
  • Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
  • Zielona gmina – OZE szansą rozwoju terenów wiejskich?
  • Zadaniem Uczestnika Konkursu z drugiej grupy wiekowej jest przygotowanie pracy
  • konkursowej w formie rozprawki lub projektu, podejmującej jedno z poniższych zagadnień:
  • Możliwości rozwoju i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce.
  • Źródła finansowania OZE.
  • Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej.
  • Nowe szanse dla polskiej energetyki: od węgla do atomu.

Prace można nadsyłać do 14 czerwca 2021 roku. Oceni jury złożone z ekspertów ze świata energetyki, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Organizatorami XIII edycji konkursu są Fundacja Świadomi Klimatu oraz Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój z Jaworza, a partnerem strategicznym — gmina Jaworze.

Wszystkie informacje o konkursie, w tym regulamin XIII edycji i niezbędne załączniki oraz formularze można znaleźć na stronach Fundacji Świadomi Klimatu i gminy Jaworze. Bieżące informacje można śledzić też na fanpage’u konkursu.


Redakcja GLOBEnergia objęła XIII edycję Krajowego Konkursu Energetycznego Patronatem Medialnym!