– Chodzi tu zarówno o wymagania natury formalno-prawnej,  o proces obejmujący wielu interesariuszy jak i – na koniec – sam system elektroniczny – podkreśla wiceminister Piotrowski. Zaznacza również, że tegoroczne aukcje, organizowane zaledwie kilka miesięcy po zmianach prawa, nie będą dotyczyły dużych wolumenów energii. Powinny,  one wnieść pewne korekty do obecnego, mocno niezrównoważonego rynku.

– Docelowo, wprowadzenie systemu aukcyjnego przyczyni się do stabilnego i konkurencyjnego rozwoju sektora OZE. Pozwoli także uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z poprzednio obowiązującym systemem wsparcia – podkreśla podsekretarz stanu w ME.

Wszyscy wytwórcy OZE, którzy przeszli procedurę oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE i otrzymali wydane przez Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, mogą uczestniczyć w aukcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Zgodnie z postanowieniami ustawy o OZE ogłoszono cztery rodzaje aukcji, wszystkie aukcje odbędą się w dniu dzisiejszym.

Aukcja nr 1 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW odbędzie się w godzinach 6.00 – 14.00, a dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW w godzinach 7.00 – 15.00. Aukcja nr 3 dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) rozpocznie się o 8.00 i zakończy o 16:00. Ostatnia aukcja – dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne) odbędzie się godzinach 9.00 – 17.00.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Opracowano na podstawie: Ministerstwo Energii

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia