Net-metering budzi wiele wątpliwości nie tylko wśród tych, którzy chcą z niego skorzystać.

Ze względu na to, że sprawa jest jeszcze stosunkowo „świeża” i jak widać nie do końca rozpoznana, same spółki dystrybucji i obrotu borykają się z trudnościami formalnymi i ujednoliceniem procedury. Skąd zatem pozyskać podstawowe informacje?

Dla redkacji GLOBEnergia, o procesie inwestycyjnym, wzorach umów i obowiązkach prosumentów opowiada  Michał Skorupa, Kierownik Projektu PV w RWE Polska.

Mamy różne wzory umów dla Prosumentów i Klientów Biznesowych. Dodatkowo wpływ na kształt umowy ma to, czy jest kompleksowa czy rozdzielona oraz czy jest podmiotem koncesjonowanym. Dla wszystkich tych wariantów mamy już stosowne dokumenty.

Już podczas montażu instalacji można składać u Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Zgłoszenie trzeba złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta RWE Stoen Operator. Do tego trzeba posiadać pełnomocnictwo od Klienta. Wraz ze zgłoszeniem trzeba również złożyć schemat instalacji elektrycznej, specyfikacje techniczne urządzeń wytwórczych oraz deklaracje zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji. 

Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Klient dostaje od OSD [Operatora Systemu Dystrybucyjnego] pismo stwierdzające możliwość przyłączenia. Na jego podstawie przygotowywana jest umowa odkupu energii oraz zgłoszenie POB [podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe – przyp. red.] 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji (w razie negatywnej odpowiedzi, wnioskujący jest proszony o uzupełnienie dokumentów) trzeba uzgodnić z OSD schemat przyłączenia mikroinstalacji. Schemat musi zawierać podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

W międzyczasie należy również zawrzeć umowę na odkup energii elektrycznej ze sprzedawcą zobowiązanym [sprzedawcą, który na danym terenie ma największą liczbę odbiorców i jest wyznaczony na przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na ten teren jako sprzedawca, który musi dokonać obsługi prosumenta – przyp. red]

Następnie należy złożyć zgłoszenie gotowości mikroinstalacji w Biurze obsługi Klienta RWE Stoen Operator. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć uzgodniony schemat przyłączenia mikroinstalacji oraz Zgłoszenie ustanowienia/zmiany sprzedawcy odkupującego energię.

Składając zgłoszenie gotowości mikroinstalacji, należy podpisać umowę z OSD regulującą dystrybucję wprowadzanej do sieci energii. Umowę dystrybucyjną Klient musi podpisać osobiście w BOKu RWE Stoen Operator.

Jeżeli wszystkie dokumenty są złożone poprawnie, pracownik BOK przesyła wszystkie dokumenty do inspektora serwisu technicznego.

Klient oczekuje na kontakt telefoniczny od OSD w celu umówienia dogodnego terminu podłączenia mikroinstalacji do sieci RWE Stoen Operator oraz zainstalowania licznika dwukierunkowego.

Po wymianie licznika, Klient dostaje potwierdzenie wykonania zlecenia.

Na Kliencie ciąży również kilka obowiązków ustawowych, mianowicie należy złożyć „Wzór oświadczenia wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji” (w terminie 7 dni od tej daty) oraz „Wzór oświadczenia wytwórcy o ilości energii wyprodukowanej w mikroinstalacji).

Źródło: GLOBEnergia PLUS 4/2016

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł już dziś!

appstore        google play