Kotły łapiące się na dotację

Oprócz pomp ciepła, sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotłów gazowych, olejowych i elektrycznych, w Programie Czyste Powietrze można uzyskać także dotację na kotły na paliwa stałe.

W obecnie obowiązującym Programie, można uzyskać dotację do 10 tysięcy, na kocioł na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, miałowy) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.

20 tysięcy dotacji można także uzyskać na kocioł na paliwo stałe na biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego, o ile spełnia co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.

Skarga do Komisji Europejskiej

Mimo że w warunkach programu jest wyraźnie zaznaczone, że kotły muszą spełniać wymogi Komisji Europejskiej, organizacje zgłosiły sprawę właśnie do Komisji Europejskiej. Trzeba przyznać, że dotowanie wymiany kotłów na węgiel na inny kocioł na węgiel jest nieco dziwne.

Przedstawiciele Rybnickiego Alarmu Smogowego i Fundacji 360 złożyli skargę na naruszenie prawa Unii do Komisji Europejskiej.

Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego zauważył, że w Programie Czyste Powietrze nie wskazano wymagań dotyczących klas efektywności energetycznej kotłów na paliwa stałe, które objęte są dotacjami. Przez to istnieje możliwość, że beneficjent wymieni swoje źródło ciepła na przykład na kocioł węglowy klasy V, zamiast na mniej emisyjne źródło ciepła lub nawet całkowicie bezemisyjne.

Naruszane przepisy

Według Rybnickiego Alarmu Smogowego i Fundacji 360, Program Czyste Powietrze narusza Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369, który stanowi, że w przypadku gdy państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu określonego w akcie delegowanym, zachęty te mają dotyczyć najwyższych dwóch istotnie licznych klas efektywności energetycznej lub klas wyższych, określonych w tym akcie delegowanym.

Jak zauważyli powodowie, najwyższe dwie istotnie liczne klasy efektywności energetycznej na rynku polskim to A i A+, więc kotły na węgiel się do nich nie zaliczają. Dostępne na rynku kotły na węgiel posiadają klasę energetyczną co najwyżej B.

W ocenie Rybnickiego Alarmu Smogowego, Program Priorytetowy Czyste Powietrze powinien być tak zmodyfikowany, aby osoby, które nie mają dostępu do np. sieci gazowych czy ciepłowniczych otrzymały dotacje w takiej wysokości, aby koszty instalacji kotła na pellet lub pompy ciepła były porównywalne do kosztów zakupu i montażu kotłów węglowych.

Jak na skargę zareaguje Komisja Europejska?

Źródła: rybnik.naszemiasto.pl, nfosigw.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia