Pierwotnie na dotacje do wymiany źródeł ciepła zaplanowano 3 miliony złotych. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w czerwcu pula dotacji zwiększona została o kolejne 2 miliony – w sumie na dotacje przeznaczono 5 milionów złotych. Z magistratu płyną sygnały, że wkrótce cała ta kwota zostanie zakontraktowana.

Od początku kwietnia 2016 r. mieszkańcy złożyli 344 wnioski o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych. Podpisanych zostało 239 umów na łączną kwotę 3 054 388 zł. Najwięcej złożonych przez rybniczan wniosków dotyczy instalacji pomp ciepła oraz montażu kotłów gazowych.

Obowiązujący od kwietnia 2016 r. nowy regulamin dopłat do inwestycji ekologicznych premiuje rozwiązania najbardziej efektywne i reguluje głównie kwestie przyznawania dotacji do modernizacji systemów grzewczych, montażu instalacji opartych na OZE i termomodernizacji budynków (przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła). Regulamin wprowadza możliwość uzyskania wyższych kwot dotacji przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego, w zależności od efektywności inwestycji. Do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono w nim także koszt robocizny.

W 2016 r. realizowane są także wnioski na starych zasadach dofinansowania, jeszcze z poprzedniego regulaminu. Chodzi o 314 wniosków, których łączna wartość to 1 388 428 zł.

„Nowy regulamin i szybkość spożytkowania 5 milionów złotych pokazują, że zapotrzebowanie na tego rodzaju aktywność gminy jest ogromne. Będę robić wszystko, by w kolejnych budżetach znalazły się podobne kwoty. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że nie da się walczyć z niską emisja tylko na poziomie samorządu, potrzebujemy rozwiązań i wsparcia – także finansowego – na poziomie ogólnopolskim. Smog jest bowiem problemem całego kraju” mówi prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Nowy regulamin opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych dostępny jest za pośrednictwem portalu rybnik.eu.

Źródło: rybnik.com.pl, rybnik.eu

 

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia