W celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii dla wszystkich odbiorców w Polsce w długiej perspektywie, planujemy wprowadzenie rynku mocy. Jego kluczowym zdaniem będzie stworzenie zachęt do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych” – powiedział Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, podczas konferencji pt. „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, która odbyła się 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że rynek energii w chwili obecnej jest zakłócony systemami wsparcia OZE. „Stawia tym samym w trudnej sytuacji elektrownie konwencjonalne, które decydują o bezpieczeństwie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – dodał. Podkreślił również, że trwanie w obecnym modelu rynku energii może spowodować pogłębianie się problemu z wystarczalnością mocy, co w efekcie mogłoby prowadzić do uzależnienia Polski od importu energii z zagranicy.

Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski, zauważył z kolei, że dzięki rozwiązaniu jakim jest rynek mocy wsparcie uzyskają krajowe moce wytwórcze. „To bardzo ważny element polskiej strategii, utrzymania generacji energii będącej w naszej dyspozycji” – zauważył.

W prezentacji Eryka Kłossowskiego, Prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., rozwój OZE wymieniony jest jako jedna z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w zakresie wystarczalności mocy wytwórczych:

– niestabilne OZE rozwijają się poza procesem konkurencji rynkowej,

– pomoc publiczna dla OZE zaburza zasady cenotwórstwa na rynku hurtowym,

– priorytet dispatch-u powoduje spadek wolumenu produkcji w źródłach konwencjonalnych.

Pojawiła się w niej również informacja, że rynek dwutowarowy spowoduje, że przychody jednostek wytwórczych staną się bardziej przewidywalne, niezależnie od rozwoju niesterowalnych OZE. Ma obniżyć to premię za ryzyko, koszt kapitału i umożliwić rozwój OZE.

Ministerstwo Energii zaprasza do zgłaszania uwag i sugestii do projektu, które można przesyłać do 18 lipca 2016 roku na adres rynekmocy@me.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy, jak i sam projekt dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Energii.

Źródło: me.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia