Rynek gwarancji pochodzenia – prawo, praktyka, obrót transgraniczny, postulowane zmiany legislacyjne, 1 czerwca 2016  Warszawa

 
Chcąc przybliżyć Państwu swoisty mechanizm wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych, jaki stanowią gwarancje pochodzenia, zapoznać z wszelkimi procedurami, wymaganiami formalnymi oraz przedstawić najbardziej aktualny stan tego rynku, w tym dotyczące go zagadnienia problemowe, zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować kolejną edycję seminarium:
Rynek gwarancji pochodzenia – prawo, praktyka, obrót transgraniczny, postulowane zmiany legislacyjne, które odbędzie się 1 czerwca 2016 w Warszawie
 
W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:
 
Aktualne regulacje krajowe oraz europejskie
Zasady obrotu gwarancjami pochodzenia
Gwarancje pochodzenia w ustawie o odnawialnych źródłach energii
Nowy rodzaj gwarancji – gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji – analiza regulacji projektu ustawy o efektywności energetycznej
Rynek gwarancji pochodzenia w Polsce
Case study – analiza wybranych stanów faktycznych w kontekście uprawnienia podmiotu do uzyskania gwarancji pochodzenia
 
Spotkanie poprowadzi znany i ceniony ekspert – Radca Prawny Pani Katarzyna Szwed – Lipińska wieloletni pracownik URE, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem szkolenia w codziennej praktyce zawodowej.
 
Zapraszamy do udziału, z pewnością warto zapoznać się z regulacjami dotyczącymi przedmiotowego instrumentu wsparcia, by w przyszłości stać się profesjonalnym uczestnikiem rynku gwarancji pochodzenia w Polsce. 
 
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu
 
Zapraszam do udziału, z pewnością warto.
 
Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu 
 
tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu 
www.powermeetings.eu