Rynek i sprzedaż pomp ciepła w 2021 roku – zobacz najnowsze dane!

Mamy najnowsze dane dotyczące sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 roku. Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), w roku ubiegłym odnotowano wzrost całego rynku pomp ciepła o 66 proc., natomiast segmentu pomp ciepła do ogrzewania budynków - o ponad 80 proc. Liczba sprzedanych urządzeń w Polsce przekroczyła łączną liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii. W ten sposób Polska dołączyła do europejskiej czołówki.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polska organizacja branżowa informuje, że 2021 był dobrym rokiem dla technologii pomp ciepła w całej Europie, jak i w Polsce. Sprzedaż pomp ciepła w 2021 roku w Unii Europejskiej przekroczyła liczbę 2 mln sztuk. Europejskie stowarzyszenie EHPA zapowiada, że w ciągu kolejnych trzech lat przewidywane jest podwojenie udziału pomp ciepła w rynku urządzeń grzewczych w Europie - do poziomu ponad 50 proc. 

W 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrosła o 80 proc. w stosunku do 2020 roku, a cały rynek pomp ciepła o 66 proc. W roku 2021 sprzedano blisko 93 tys. pomp ciepła łącznie z powietrznymi pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Powietrzne pompy ciepła

W Polsce największe wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2021 roku osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 79 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 88 proc. w stosunku do wyniku sprzedaży z 2020 roku. PORT PC podkreśla, że w 2021 roku sprzedano w Polsce ponad dziesięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 roku, a w stosunku do danych z 2011 roku było to nawet 50-krotnie więcej.

W segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda służących tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnotowano spadek liczby sprzedanych urządzeń z 8650 do 7700 sztuk w porównaniu do 2020 roku, czyli około 11 proc. - informuje PORT PC.

Gruntowe pompy ciepła

Odnotowano niewielki wzrost w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp ciepła typu solanka/woda nastąpił wzrost sprzedanej liczby urządzeń z 5260 do 5650 sztuk czyli o około 7 proc. więcej w porównaniu do danych za 2020 roku.

Sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2021 | Źródło: PORT PC

Polska w europejskiej czołówce

Analizy stowarzyszenia wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków w Polsce przekroczyła łączną liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii w 2021 roku. Rząd Wielkiej Brytanii postawił w swojej strategii energetycznej na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że do 2027 roku liczba sprzedawanych pomp ciepła ma osiągnąć 600 tys. sztuk rocznie, a od 2035 roku będzie obowiązywał zakaz sprzedaży kotłów gazowych. 

Z kolei niemiecki rząd federalny w swoich planach zakłada montaż nawet 4-5 mln elektrycznych pomp ciepła do 2030 roku. Od 2025 roku wszystkie systemy grzewcze w nowych budynkach mieszkalnych będą musiały spełniać wymóg co najmniej 65 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych. Niemiecki rząd zakłada również, że w 2030 roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie wynosił 80 proc., a 2035 roku energia elektryczna w Niemczech będzie już całkowicie bezemisyjna, co przełoży się na bezemisyjność samochodów elektrycznych i pomp ciepła.

PORT PC zwraca szczególną uwagę na to, że udział sprzedaży powietrznych pomp ciepła na jednego mieszkańca w 2021 roku w Polsce był wyższy o około 30 proc. niż w tym samym roku w Niemczech.

Pompy ciepła są coraz atrakcyjniejszym źródłem ciepła

Co wpływa na tak dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce? Podobnie jak w 2020 roku, głównym czynnikiem, wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa atrakcyjność rozwiązań oraz atrakcyjne koszty ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii, zarówno wśród użytkowników jak i instalatorów. Na wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła przełożyła się większa intensywność finansowego wsparcia pomp ciepła w programie Czyste Powietrze od maja 2020 roku oraz ulga termomodernizacyjna. Ważną przyczyną wzrostu było rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej, wspieranej w programie Mój Prąd. 

Prognozy na 2022 rok 

Rok 2022 będzie kolejnym rokiem wyzwań i szans rozwoju branży pompy ciepła. Dalsze wzrosty rynku mogą napotkać na istotną barierę związaną z brakiem wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. Może to stanowić wąskie gardło dla dalszego rozwoju rynku. PORT PC prognozuje wzrost liczby powietrznych pomp ciepła o ponad 50 proc. w 2022 roku.

Źródło: PORT PC

Zobacz również