Rynek jako całość wydaje się być stabilny z pewnym wzrostem na poziomie 5-10% – podane SPIUG. Poniżej aktualne trendy i zależności rządzące rynkiem instalacyjno-grzewczym w 2015 roku. 

 
Na pewno, na wynik sprzedaży urządzeń grzewczych miało wprowadzenie w życie we wrześniu 2015 roku dyrektywy ErP i związanych z nią rozporządzeń UE dot. etykietowania i ekoprojektu. Z pewnością na kształt sprzedaży w IV kwartale miała wpływ duża ilość kotłów konwencjonalnych sprowadzonych na magazyny i sprzedanych w dużej części do dystrybutorów przed wejściem w życie nowych przepisów. Na pewno efektem wprowadzania nowych regulacji była wzmożona wyprzedaż gazowych kotłów konwencjonalnych oraz znaczący wzrost zainteresowania kotłami kondensacyjnymi, co było przewidywane w poprzednich raportach SPIUG podsumowujących poprzednie kwartały na rynku instalacyjno-grzewczym. Nowe rozporządzenia wymusiły na producentach wycofanie ze sprzedaży niskoefektywnych kotłów standardowych – konwencjonalnych, oraz zastępowanie ich kotłami kondensacyjnymi. Pozostały póki co w ofercie jedynie kotły konwencjonalne z otwarta komora spalania o mocy do 30 kW, ale wyposażone w pompę obiegową o wysokiej efektywności energetycznej. 
 
Ze względu na bardzo lekką zimę, dużo mniejsze było zapotrzebowanie użytkowników na wymianę kotłów starych na nowe. Stosunkowo dobre wyniki IV kwartału były spowodowane wcześniejszym rozwojem rynku, w szczególności w III kwartale. Dała się także zauważyć pewna rezerwa ze strony inwestorów, dużo mniejsze było zapotrzebowanie użytkowników na wymianę kotłów starych na nowe. Stosunkowo dobre wyniki IV kwartału były spowodowane wcześniejszym rozwojem rynku, w szczególności w III kwartale.
 
Dała się także zauważyć pewna rezerwa ze strony  inwestorów, szczególnie dla nowych inwestycji podyktowana niepewnością wynikającą z niewiadomych, wynikających ze skutków gospodarczych decyzji podejmowanych w nowo wybranym pod koniec 2015 roku parlamencie. Dotyczy to m.in. obaw związanych z trudnościami udzielania i spłaty kredytów. Może to w przyszłości doprowadzić do wydłużenia się czasu realizacji inwestycji. Także uproszczona procedura związana z ograniczeniem konieczności uzyskiwania zezwoleń na budowę, może z drugiej strony przyśpieszyć realizacje inwestycji, natomiast brak konieczności przedstawienia projektów na realizacje inwestycji dla uzyskania zezwolenia na budowę, może mieć wpływ na obniżenie jakości budowanych obiektów pod katem ich energooszczędności i efektywności energetycznej. Dotarły sygnały o występujących brakach kotłów w zakresie średnich mocy, które były montowane we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych 15-20 lat temu i teraz nadszedł czas na ich wymianę.
 
Zdaniem instalatorów, weryfikacja UDT dotycząca sprawności kotłów nie motywuje do wymian na bardziej wydajne urządzenia. Także spadki cen paliw kopalnych m.in. gazu i oleju grzewczego nie motywują użytkowników do modernizacji. Także jest to powodem pewnego osłabiania dużej motywacji na rzecz stosowania OZE w instalacjach grzewczych, co może wydać się irracjonalne w dłuższej perspektywie eksploatacji instalacji. Jako pewna alternatywa dla gazu przedstawiane są pompy ciepła, zależne jednak od zasilania energia elektryczną w większym stopniu jak kotły gazowe czy olejowe. Pojawiły się także problemy z nowymi przyłączami gazu, co także może mieć wpływ na rozwój rynku. Obok PGNiG pojawili się alternatywni dostawcy gazu, przedstawiający tańsza ofertę, szczególnie w taryfie W4.
 
Spory wzrost zainteresowania pompami ciepła do przygotowania c.w.u., ale przy obecnych cenach gazu, opłacalność ich instalacji staje pod znakiem zapytania w porównaniu do okresu gdy ceny gazu były wyższe. Ogólnie coraz niższe cent ropy i gazu ziemnego w ostatnich miesiącach 2015 roku miały negatywny wpływ na zainteresowanie OZE i wymiana kotłów na bardziej efektywnie energetycznie. Niemniej jednak znaczenie OZE w całym 2015 roku w dalszym ciągu ma tendencję wzrostową, ze względu na zwiększenie świadomości społeczeństwa co do zalet wykorzystania energetyki rozproszonej, w tym ciepła rozproszonego i zapewnienia sobie indywidualnego bezpieczeństwa energetycznego.
 
Źródło: SPIUG