Rynek kolektorów słonecznych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wpływ na to ma kilka zasadniczych przyczyn.

Są to m.in.: rosnąca popularność takich rozwiązań, coraz niższa cena urządzeń, jak i instalacji kolektorów, coraz krótszy czas zwrotu związany z rosnącymi cenami tradycyjnych nośników energii, coraz większa możliwość dofinansowania oraz ostatni, ale nie mniej ważny czynnik, to moda na wszystko, co „EKO”.

Instytut Energetyki Odnawialnej przeprowadził badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2009 roku. Badaniem objęto wszystkich najważniejszych graczy na rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Zakres informacji dotyczył sprzedaży kolektorów słonecznych płaskich oraz próżniowych, zainstalowanych w Polsce w poszczególnych województwach.
 
 rynek kolektorów słonecznych w liczbachNa podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych aż o 11% w stosunku do roku 2008, co daje w sumie ponad 144 tys. m2 powierzchni kolektorów. Szacuje się, że w Polsce na koniec roku 2009 było zainstalowanych ok. 510 tys. m2 kolektorów słonecznych. Przyrost sprzedaży i skumulowana powierzchnia instalacji słonecznych została przedstawiona na rysunku 1. Energetyka słoneczna (termiczna) w ostatnim roku miała średnie tempo wzrostu na poziomie 39%, dzięki czemu  stoi na czele innych odnawialnych źródeł energii. Ponad 73% sprzedanych kolektorów słonecznych w Polsce stanowiły kolektory płaskie (rys. 2). Prawdopodobną przyczyną są wyższe koszty instalacji kolektorów próżniowych niż płaskich oraz fakt, że wiele instalacji słonecznych zakupywana jest do domków letniskowych oraz pensjonatów, które obsługują turystów przeważnie w sezonie letnim.
 Źródło: Raport: „Rynek kolektorów słonecznych w Polsce – podsumowanie 2009 r.” przygotowany przez  Instytut Energetyki Odnawialnej
 Grzegorz Golubiewski
 
Cały artykuł – GLOBEnergia 5/2010
2010 05 art str 1