Rynek małych elektrowni wiatrowych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

rynek małych elektrowni wiatrowych

Światowym trendem staje się stopniowe przejście z wytwarzania energii w źródłach wielkoskalowych do małoskalowych. Przyczyną takiej tendencji jest niewątpliwie fakt, że w koszty produkcji energii z tradycyjnych źródeł zaczyna się doliczać także tzw. koszty zewnętrzne – związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Dlatego rozproszone źródła energii stają się alternatywną koncepcją. Małe turbiny wiatrowe (MEW) stanowią właśnie jedno z takich źródeł. Na początku roku 2011 moc zainstalowana małych elektrowni wiatrowych wyniosła 7 MW. Większa część z nich to turbiny najmniejszej mocy, poniżej 10 kW. Według danych URE do sieci elektroenergetycznej przyłączone jest 27 koncesjonowanych małych turbin wiatrowych (poniżej 100 kW) o łącznej mocy 1,77 MW.

 

Udział turbin o poziomej i pionowej osi obrotu w rynku

Z ogólnej liczby sprzedanych w 2010 roku turbin tylko ok. 5% stanowiły urządzenia przeznaczone do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, pomimo tego, że mała energetyka wiatrowa osiąga najwyższą efektywność ekonomiczną w wariancie „pracy na sieć energetyczną”. Świadczy to pośrednio o barierach prawnych związanych z przyłączaniem małych źródeł, w tym zwłaszcza wiatrowych do sieci. Pomimo licznych niesprzyjających uwarunkowań zarówno prawnych, jak i ekonomicznych rynek małych turbin wiatrowych istnieje i rozwija się pomimo wielu przeszkód. Szczególnie pozytywnym zwiastunem wzmocnienia rozwijającego się sektora MEW i nadania mu właściwej rangi jest uwzględnienie małej energetyki wiatrowej w Krajowym Planie Działań (KPD), według którego w Polsce do 2020 roku ma zostać zainstalowanych 550 MW małych elektrowni wiatrowych, co stanowi odpowiednik budowy ponad 100 tys. pojedynczych instalacji.

 

zobacz także:

Małe elektrownie wiatrowe

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zidentyfikował ponad 140 firm, które aktywnie działają w branży małej energetyki wiatrowej (producenci, dystrybutorzy, importerzy, instalatorzy i in.). Polski sektor MEW znajduje się w początkowej fazie rozwoju, jako że w zdecydowanej większości reprezentowany jest przez mikro-przedsiębiorstwa, które branżą MEW zajmują się od 2-3 lat. Z szacunków IEO wynika, że udział przychodów z tytułu produkcji i sprzedaży turbin bądź ich komponentów waha się w granicach od 10 do 100% całkowitego budżetu firm, który uzależniony jest w zależności od tego, czy firma jest producentem turbin (większy udział), czy importuje i sprzedaje zagraniczne systemy MEW, jako jedne z produktów oferowanych w firmie (mniejszy udział).

Większość firm z sektora zadeklarowało wzrost sprzedaży od 15 do 30% (w przypadku dystrybutorów), a niektórzy producenci planują podwojenie swojej produkcji, jednak z uwagi na niewielką skalę prowadzonej działalności, nadal są to małe wielkości. Identyfikacja sektora małych elektrowni wiatrowych wskazała wiele problemów. Dominuje brak oferty banków, które sfinansowałyby budowę małych...

 

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia

 Czytaj całość

Globenergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image58