Rynek pomp ciepła cały czas rośnie! Rosną również ceny


Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podsumowało trzeci kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami, rynek pomp ciepła cały czas rośnie! Jak bardzo?

Zdjęcie autora: SPiUG

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
rynek pomp ciepła

W III kwartale 2021 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była według ogromnej większości zebranych opinii bardzo dobra, aczkolwiek z nieco słabszą dynamiką w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Dynamika wzrostu sprzedaży mierząc rok do roku i w odniesieniu do zakładanych planów sprzedaży w 2021 roku w obrocie była w dalszym ciągu bardzo wysoka. Do wzrastającego rynku pod względem ilości, należy wziąć jeszcze pod uwagę wzrost cen sprzedawanych urządzeń, co ma duży udział w zwiększaniu obrotów. Większość producentów urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, a szczególnie pomp ciepła (w rozmaitych wersjach i zestawach) odnotowało wysokie wartości dynamiki sprzedaży. Producenci, którzy nie odnotowali tak spektakularnych wzrostów zwykle mieli problemy z dostawami urządzeń na rynek, spowodowanymi problemami z dostawami surowców i komponentów do produkcji urządzeń.

Programy wsparcia pomagają w rozwoju rynku

Kolejnym powodem rozwoju rynku są systemy wsparcia wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne ekologiczne rozwiązania (w ramach RPO, PONE, Programu Czyste Powietrze), a także wzrost inwestycji mieszkaniowych. Przyczyn takiego rozwoju rynku jest jednak więcej i nie mniej ważne są powody gospodarcze i obawa przed dalszymi podwyżkami urządzeń, elementów instalacji i wykonawstwa. Oczywiście, po zmianach dokonanych w 2020 roku, widać duży wzrost wymiany urządzeń dokonywanych także w ramach programu Czyste Powietrze, ale do tego należy jednak dodać realne obawy inwestorów co do spodziewanych wzrostów kosztów odsuniętej w czasie inwestycji. Tak więc głównym motorem rozwoju rynku jest ekonomia, ale nie wolno nie doceniać coraz większego znaczenia świadomości klientów co do ochrony środowiska, oraz pozytywnej strony ekonomicznej podczas eksploatacji nowoczesnych, efektywnych energetycznie urządzeń i instalacji.

Wzrost zamówień i wzrost cen

Jak podaje SPIUG, w III kwartale instalatorzy mieli pełne obłożenie zamówieniami na wiele miesięcy w przód. Jak było opisywane wcześniej, klienci pilnie szukali inwestycji i “uciekali z gotówką”, co jest jednym ze skutków coraz wyższej inflacji. Zleceń na wykonawstwo instalacji grzewczych było dużo, ale barierą były problemy z dostępnością towaru u producentów i w hurtowniach. Ponadto, sygnały z rynku potwierdzają, że obecnie trudno jest podpisywać umowy z klientami, ponieważ niepewność cen jest naprawdę dużym problemem w realizacji złożonych projektów, ponieważ nie można oszacować kosztu całkowitej realizacji.

Tego typu sytuacja jest też bardzo widoczna w grupie elementów instalacji grzewczych. Przykładowo, producenci grzejników walczą nadal z wyzwaniami w postaci rosnących cen stali, która jest podstawowym surowcem do ich produkcji. Oczekiwany jest w perspektywie czasu dalszy, ale już nieco wolniejszy wzrost cen. W rezultacie rynek był zmuszony przyjąć od początku 2021 szereg podwyżek cen elementów instalacji urządzeń grzewczych. Widać w dalszym ciągu znaczące ograniczenia i problemy z dostępnością surowców i komponentów do ich wytwarzania. Nie spotykane dotąd nagromadzenie zamówień w III kwartale (przedsprzedaż ze względu na podwyżki oraz chęć skorzystania z ograniczeń w dostępności u niektórych konkurentów) doprowadziło do istotnie wydłużonych terminów dostaw.

Segment ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów rurowych jest dotknięty podobnymi co stal wyzwaniami. Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw przekładają się bezpośrednio na wzrosty cen produktu końcowego w całej branży grzewczej. Jak zauważą SPIUG, znaczne i częste podwyżki materiałów instalacyjnych, mogą spowodować obniżenie jakości inwestycji (poszukiwanie najtańszych materiałów) albo wręcz obniżenie atrakcyjności inwestowania na rynku deweloperskim (koszty). Brak surowców ma wpływ na ciągłość produkcji i terminowość dostaw oraz dostępność produktów instalacyjnych na rynku, co może być widoczne w spowalnianiu rozwoju rynku w następnych kwartałach.

Rynek pomp ciepła w III kwartale

W III kwartale 2021 roku, kontynuowany był dalszy trend wzrostowy w grupach nowoczesnych zaawansowanych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną.

W III kwartale 2021 roku pompy ciepła odnotowały 24%-owe wzrosty sprzedaży co jest kolejnym bardzo dobrym wynikiem. Warto zaznaczyć, że ten wynik może być niedoszacowany, z uwagi na to, że na rynku pojawił się szereg producentów pomp ciepła produkujących na małą skalę. Drugim czynnikiem jest import pomp ciepła z Chin, co zgodnie ze wcześniejszymi prognozami, może stanowić problem dla europejskich producentów pomp ciepła w przyszłości. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych, gdzie podobnie jak w poprzednim kwartale wzrosty w skali kwartalnej wyniosły od kilkudziesięciu procent do kilkuset procent.

Wzrost gruntowych pomp ciepła wynikiem braku pomp powietrznych?

Wśród dostawców pomp ciepła były widoczne duże problemy z realizacja dostaw z uwagi na duże zainteresowanie i problemami z komponentami do ich produkcji. Prowadziło to często do konieczności wprowadzania zamienników, nawet zamieniając pompy powietrzne na pompy gruntowe, które akurat były dostępne. Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często powyżej miesiąca. Pompy gruntowe w III kwartale 2021 roku odnotowały tym razem wzrost na poziomie prawie 10% w wypadku pomp nierewersyjnych do c.o. i trzykrotnym wzroście w wypadku pomp woda/woda i woda/powietrze o małych mocach, do ok. 40% spadku w wypadku pomp grunt/woda i grunt powietrze w wypadku wyższych mocy.

Powietrzne pompy ciepła górą!

Ponownie rekordzistami we wzrostach sprzedaży w III kwartale 2021 okazały się pompy powietrzne typu monoblok, gdzie wzrosty wyniosły od kilkudziesięciu procent do ponad dwustu procent w zależności od kategorii i mocy. Również pompy powietrzne typu split wykazały wzrosty na poziomie kilkudziesięciu procent. Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży. Wzrasta także w dalszym ciągu zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi gdzie wzrost takich układów w III kwartale 2021 wyniósł ponad 26 %.

Rośnie zainteresowanie ogrzewaniem elektrycznym

W wypadku kotłów elektrycznych widoczny był dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji, ale wzrostowa dynamika sprzedaży w III kwartale 2021 roku niższa i osiągnęła poziom ok. 50%, z pewną dalszą tendencją wzrostową. Pewne osłabienie dynamiki wzrostu w tej grupie urządzeń było spowodowane dużym wzrostem cen energii elektrycznej oraz niepewnością co do wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, o których się mówi już od kilku miesięcy. Do tego dochodzą: niski poziom dofinansowania, długi okres oczekiwania na podniesienie przydziałowej mocy dla celów ogrzewania, niestabilna sytuacja przepisów dla prosumentów.

Zobacz również