Pracujące instalacje wykazują stopień wykorzystania darmowej energii z instalacji PV na tzw. własne potrzeby w okolicach 50%, a spowodowane jest to tym, że profil zużycia energii w budynku nie pokrywa się z profilem produkcji energii z instalacji PV.

 
Co zatem zrobić, aby tę wartość zwiększyć?  Istnieje możliwość magazynowania nadmiaru energii w formie ciepła, a to za sprawą inteligentnego sterowania pracą pomp ciepła. Rynek tych urządzeń jest na krzywej wznoszącej w naszym kraju i rok do roku zyskuje kilkunasto- procentowane przyrosty. 
 
Śmiem twierdzić, że w ciągu najbliższych kilku lat pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej osiągną roczną instalowaną mocy grzewczą równą mocy instalowanych kolektorów słonecznym w ich najlepszym 2013 roku. Nawet te proste w swej budowie pompy ciepła mają niekiedy opcję wykorzystania nadwyżek produkowanej z instalacji PV energii. Wszystko odbywa się za pośrednictwem dodatkowego licznika energii elektrycznej podłączonego do regulatora pompy ciepła i dokonującego pomiar wartości i mocy energii elektrycznej oddawanej do sieci. Osiągnięcie zadanego progu mocy, równego najczęściej mocy elektrycznej sprężarki, spowoduje załączenie urządzenia do pracy i wykorzystanie darmowej energii elektrycznej do wytworzenia ciepłej wody użytkowej, która może być wykorzystana przez nas w dowolnym czasie, np. późnym wieczorem. 
 
Funkcja wykorzystania nadwyżek energii przez pompę ciepła jest całkowicie bezpieczna, ponieważ aktywuje ona pracę sprężarki, ale nie powoduje jej przerwania, a więc urządzenie pracuje z zachowaniem długich czasów pracy. Rozwiązanie z jednej strony proste, a z drugiej pokazujące, w jakim kierunku rozwijać się będzie energetyka w przyszłości. Każdy z nas będzie producentem, konsumentem i sprzedawcą energii w systemie opartym o optymalne współdziałanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. 
 
Dawid Pantera, 
Akademia Viessmann

Źródło: Poradnik inwestora Pomp Ciepła, GLOBEnergia 2/2015