Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych gdzie wzrosty zarówno w skali kwartalnej i rocznej wyniosły w niektórych przypadkach nawet ponad dwukrotne. W innych grupach pomp ciepła nastąpiła stabilizacja lub wzrosty były nieco mniejsze.

Zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej wzrosło o ok. 9% w porównaniu do poprzedniego roku kiedy wzrost sprzedaży w tej grupie produktowej był na tym samym poziomie. Pompy gruntowe w 2019 roku odnotowały widoczny 18% wzrost co jest dobrym wynikiem jeżeli weźmie się pod uwagę koszty wykonania takiej instalacji i spadkach w niektórych podgrupach pomp gruntowych na poziomie ok. 10%.

Tendencja wzrostowa

Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. W Polsce, grupa producentów pomp ciepła jest w porównaniu do innych rozwiązań pozyskiwania ciepła z OZE lepiej zorganizowana niż np. kotły na biomasę czy kolektory słoneczne.

Wspólne działanie przekłada się wyraźnie na skuteczność promowania danego rozwiązania. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi lub kolektorami słonecznymi oraz PV jako źródłem zasilania, które jest stosowane coraz częściej w układach z pompami ciepła.

W 2019 roku powstały pierwsze realizacje tzw. domów bez rachunków, opartych na układzie hybrydowym pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi.

Wsparcie dla rynku pomp ciepła

Pewnym wsparciem dla rynku pomp ciepła może być program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”, który zaczyna uświadamiać inwestorów o możliwości uzyskania dofinansowania i zmniejszenia emisji, co zaczyna mieć bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie pompami ciepła jako bezemisyjnymi źródłami ciepła.

Trendy w sprzedaży pomp ciepła

Od początku dekady sprzedaż pomp ciepła rośnie. Ile sztuk sprzedawano rocznie?

  • 2011 rok – 9 700 szt.
  • 2012 rok – 12 000 szt.
  • 2013 rok – 15 000 szt.
  • 2014 rok – 16 500 szt.
  • 2015 rok – 18 000 szt.
  • 2016 rok – 19 500 szt.
  • 2017 rok – 24 000 szt.
  • 2018 rok – 31 500 szt.
  • 2019 rok – 42 300 szt.

źródło: SPIUG

Problem na rynku

Problemem rynku pomp ciepła są instalatorzy, którzy są obłożeni pracą i jest ich mało, a rynek rośnie. Nowych instalatorów pomp ciepła należy szkolić, ale przybywa ich wolniej niż postępuje wzrost rynku. Zaczęło także przybywać na rynku producentów pomp ciepła, głównie za sprawą zmiany lub poszerzenia palety produktów przez dotychczasowych producentów kotłów na paliwa stałe, którym od kilku lat kurczy się rynek zbytu i szukają alternatywnych rozwiązań do dalszej działalności.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych