Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2019 roku – podsumowanie

Zdjęcie autora: SPiUG

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
ogrzewanie

Co napędzało rynek?

Rynek instalacyjno-grzewczy był w 2019 roku wzrostowy w skali kraju, niemniej jednak w niektórych województwach nastąpiły lekkie spadki. Duże wzrosty sprzedaży urządzeń
grzewczych odnotowano głównie dzięki programom dofinansowania wymiany pozaklasowych kotłów na paliwa stałe.

Co prawda w większości grup produktowych w 2019 roku nie było już tak spektakularnych wzrostów, jak w latach poprzednich, ale nie było także istotnych spadków, poza kotłami na paliwa stałe zasilanymi węglem i jego pochodnymi.

Zapotrzebowanie na urządzenie grzewcze ze strony klienta ostatecznego można podzielić
na dwa rodzaje: wynikające z prawdziwych potrzeb bytowych - w mniejszych miejscowościach oraz inwestycyjne - w dużych miastach. Czynnikiem, który nakręcał ten trend był stosunkowo niski koszt pieniądza.

Programy wsparcia wpływały często na wybór przez inwestorów nowych systemów modernizacyjnych, a także stały się bodźcem do zakupu i montażu lepszych i droższych urządzeń. Podobnie jak w poprzednim roku, klienci końcowi przy zakupie urządzenia kierowali się sprawnością serwisu i potencjalnymi kosztami eksploatacyjnymi. Dlatego utrzymał się trend większego zainteresowania nieco droższymi, ale nowocześniejszymi urządzeniami grzewczymi.

Dzięki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym OZE, szczególnie pompami ciepła gdzie jest widoczna duża akcja promocyjna na rzecz stosowania tej technologii na każdym szczeblu zarówno w Polsce, jak także w innych krajach UE. Silne lobbowanie na rzecz wykorzystania tej technologii, znalazło przełożenie na dwucyfrowe wzrosty sprzedaży pomp ciepła.

Sprzedaż poszczególnych grup urządzeń

Rok 2019 przebiegał z pewnymi wyjątkami pozytywnie jeśli chodzi o sprzedaż praktycznie w
większości grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. Można było zauważyć kontynuację tendencji wzrostowej w niektórych grupach produktowych przy stabilizacji lub niewielkich spadkach w innych. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności.

W grupie pomp ciepła tendencja w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wyniosła +34%, w gazowych kotłach wiszących +8%, a gazowych kotłach stojących + 17%. Kolektory słoneczne odnotowały spadek o 15%.

Sprzedaż urządzeń grzewczych ze względu na rodzaj paliwa/nośnik w 2019 wyniosła kolejno:

  • Kolektor słoneczny/Fotowoltaika - 12%
  • Pompa ciepła - 6%
  • Gaz - 47%
  • Drewno/Pellet - 13%
  • Węgiel/Miał/Ekogroszek - 22%
Sprzedaż urządzeń grzewczych ze względu na rodzaj paliwa/nośnik w 2019, źródło: SPIUG

Pewnym negatywnym zjawiskiem, które można było zaobserwować także w 2019 roku, jest fakt, że klienci mało zwracają uwagę na etykietowanie urządzeń. W ubiegłym roku, w dalszym ciągu nie egzekwowano obowiązku dołączania kart produktów przy sprzedaży, przez co klient nie widział różnic pomiędzy kotłami i technologiami. Jest to niestety zjawiskiem często spotykanym także w innych krajach UE. W 2019 roku, według bardzo wstępnych szacunków ogólny wzrost rynku osiągnął poziom 8 -10%

Zobacz również