Rynkowa cena energii elektrycznej dla net-billingu to już ponad 1000 zł – jakie są oszczędności z fotowoltaiki?

W Polsce instalacje fotowoltaiczne są rozliczane w ramach net-billingu. Prosument sprzedaję nadwyżki energii elektrycznej do sieci na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej (RCEm), którą ogłasza PSE. 11 września PSE ogłosiły RCEm na kolejny miesiąc, czyli sierpień. Cena wyznaczana dla instalacji w net-billingu to już ponad 1000 zł. Ile wynoszą oszczędności z fotowoltaiki?

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

11 września Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły Rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm). Cena ta posłuży do obliczania kwoty depozytu prosumenckiego. Rynkowa miesięczna cena energii RCEm jest ustalana oddzielnie dla każdego miesiąca. Na podstawie RCEm publikowanych przez PSE będzie obliczana wartość depozytu prosumenckiego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Tym razem poznaliśmy RCEm za sierpień. Do tej pory PSE opublikowały ceny dla trzech miesięcy.

RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)

RCEm w poprzednich miesiącach?

Cena RCEm za sierpień wynosi 1023,42 zł za MWh. Oznacza to, że za każdą kWh energii oddaną do sieci prosument otrzyma 1,02 zł do swojego depozytu prosumenckiego. W poprzednich miesiącach ceny te były niższe. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej wynosiła za czerwiec 648,16 zł/MWh. W lipcu RCEm wzrosła do 796,27 zł. 

A o co chodzi z korygowaniem rynkowej miesięcznej ceny energii (RCEm)? Korygowanie ceny energii dla net-billingu opisywaliśmy tutaj: Rynkowa Cena Miesięczna może się zmieniać! Co to oznacza dla prosumentów?

O ile wzrosła rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej?

RCEm stale rośnie. Cena sierpniowa jest o 58 proc. wyższa niż cena z czerwca 2022 r. Cena z lipca 2022 wzrosła względem ceny z czerwca o 23 proc. W sierpniu 2022 r. cena ponownie wzrosła, tym razem o 29 proc. i osiągnęła jak dotąd rekordową wartość ponad 1023 zł/MWh.

Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii na przestrzeni trzech miesięcy.
Źródło: GLOBENERGIA

O ile wzrośnie depozyt prosumencki?

Jak czytamy w poradniku pt. Nowe zasady rozliczeń prosumentów od 2022 r. przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej z czerwca 2022 r. służy do obliczania wartości depozytu prosumenckiego z energii oddanej do sieci w lipcu 2022 r. Analogicznie jest w przypadku kolejnych miesięcy.

Ile wynoszą oszczędności po trzech miesiącach?

Redakcja GLOBENERGIA oszacowała oszczędności z jednej z opomiarowanych mikroinstalacji o mocy 6,37 kWp. Ilość energii oddanej do sieci w poszczególnych miesiącach odczytano ze strony elicznik.tauron-dystrybucja.pl. Całkowitą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej odczytano z aplikacji połączonej z falownikiem. Instalacja przez cały lipiec, sierpień i połowę września wyprodukowała łącznie 2 280 kWh, z czego 1 965 kWh oddała do sieci. Energia zużyta na potrzeby własne wyniosła 315 kWh. Po uwzględnieniu rynkowej miesięcznej ceny energii (RCEm) odpowiednich dla tych trzech miesięcy, kwotę zasilającą depozyt wyliczono na 1 509 zł. Oszczędność wynikająca z autokonsumpcji osiągnęła wartość 220 zł (przyjęto cenę energii z taryfy G11 równą 0,70 zł/kWh).

MiesiącEnergia wyprodukowana przez instalację PV [kWh]Energia oddana do sieci [kWh]Energia zużyta na potrzeby własne [kWh]Kwota zasilająca depozyt [zł]Oszczędność z autokonsumpcji [zł]Łączna oszczędność [zł]
Lipiec1000858142556 zł99 zł656 zł
Sierpień910794116632 zł81 zł713 zł
Wrzesień*37031357320 zł40 zł360 zł
Łącznie (od 1 lipca do 15 września 2022 r.)228019653151 509 zł220 zł1 729 zł
Oszczędność z fotowoltaiki.
Źródło: GLOBENERGiA

Łączna oszczędność wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną w ciągu tych trzech miesięcy (od 1 lipca do 15 września 2022 r.), rozumiana jako suma kwoty zasilającej depozyt i oszczędności wynikającej z autokonsumpcji wyniosła 1 729 zł.

Źródło: GLOBENERGIA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), elicznik.tauron-dystrybucja.pl

Zobacz również