Rząd chce wprowadzić nowe paliwo! Kiedy pojawi się nowy rodzaj benzyny?

Rząd planuje wprowadzić nowy rodzaj benzyny. W jej składzie będzie większy udział biokomponentów. Rządzący chcą ograniczyć zależność od importowanej ropy naftowej i gazu ziemnego. Jakie zmiany czekają polski rynek paliwowy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Zgodnie z zapowiedziami, nowy rodzaj benzyny miałby być dostępny od 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało projekt ustawy o nowelizacji dotychczasowych przepisów o biopaliwach. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym kwartale - obecnie w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem.

Polityka Unii

Pierwszym bodźcem do wdrażania rozwiązań opartych o paliwa odnawialne była polityka ekologiczna Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z przepisami unijnymi (np. na podstawie dyrektywy REDII), kraje wspólnoty mają obowiązek do zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie. Centralnym narzędziem wypełniającym przepisy unijne w zakresie stosowania OZE w transporcie jest Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW). Jest on tożsamy z obowiązkiem implementacji na rynek odnawialnych paliw transportowych, czyli zawierających biopaliwa lub biokomponenty.

Niestabilny rynek paliwowy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez Unię Europejską sankcji, rynek paliwowy stał się niestabilny. Przede wszystkim narażone zostały łańcuchy dostaw ropy naftowej, co przełożyło się na spadek podaży produktów z niej pochodzących: oleju napędowego oraz benzyny. 

Unia Europejska potępiła rosyjską agresję i nałożyła szereg obostrzeń gospodarczych uderzających w Rosję. Obecnie wprowadzony został szósty pakiet sankcyjny wobec Rosji. Ze względu na wprowadzone sankcje, sektor transportu szuka sposobu na ograniczenie wahań cen paliw i utrudnień związanych z ich pozyskiwaniem. 

Regulacje sektora biopaliw

Rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest regulacja krajowego sektora biopaliw w odniesieniu do obowiązku stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Przedmiotowy projekt zawiera przepisy regulujące realizację NCW w 2023 r., w tym określające minimalny poziom realizacji NCW, wysokość współczynnika redukcyjnego, poziom obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego, limit wykorzystania biowęglowodorów ciekłych oraz biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Ponadto w projekcie znajdują się przepisy wdrażające benzynę silnikową E10 od 2024 r. - w tym zmienią się przepisy dot. obligatoryjnego blendingu dla benzyn silnikowych oraz zmniejsza się na 2024 r. minimalny udział biokomponentów zawartych w benzynach silnikowych, uprawniających do korzystania ze współczynnika redukcyjnego.

Paliwo nie dla każdego?

Rząd zapowiada wdrożenie benzyny silnikowej E10, o podwyższonym udziale biokomponentów. Paliwo to charakteryzuje się minimalną zawartością bioetanolu na poziomie 10 proc. Warto zaznaczyć, że paliwo E10 nie będzie mogło być stosowane w każdym pojeździe. Szczególnie narażone na to będą starsze auta, wyprodukowane przed 2000 r. Obecnie stosowana benzyna E5 może być tankowana do każdego pojazdu benzynowego.

Więcej paliwa i mniej CO2

Etanol ma mniejsza gęstość energetyczną (około 26 MJ/kg) od benzyny (około 43 MJ/kg). Spowoduje to większe zużycie tego paliwa. Rekompensowane to będzie natomiast mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery.

Źródło: gov.pl

Zobacz również